Ansvarige ministern fick neurologbristuppropet från BrainBus

  • Datum: 14-12-12, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Delegationen från BrainBus som uppvaktade Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström. (Fr. v.) ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin och Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Den 12 december fick sjukvårdsminister Gabriel Wikström listan på de 3422 personer som i somras skrev under neurologbristuppropet i BrainBus.
-Tack för att ni genom BrainBus höjer allmänkunskapen om hjärnans sjukdomar, det underlättar sjukvårdens arbete, säger ministern.

Hör hur det gick till när BrainBusledningen överlämnade namnuppropet för kravet på dubblering av antalet neurologer i Sverige> (MP3-dokument, 2.0 MB)

Delegationen från BrainBus bestod av ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney och BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin, som anförde uppropet Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediaDelegationen från BrainBus bestod av ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney och BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin, som anförde uppropet:
-Listan består av de 3422 personer som skrev sitt namn på uppropet som vi hade i BrainBus i somras, när vi besökte drygt 30 orter i Sverige under tio veckor, sa BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin och fortsatte:
-Det här är människor som skrivit på vårt upprop och kräver att regeringen gör något konkret för att åtgärda neurologbristen i Sverige. Vår och alla de här människornas huvudfråga till dig som minister är; "Det saknas 300 neurologer i Sverige, vi vill veta vad du gör åt det?"

Delegationen från BrainBus bestod av ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney och BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin, som anförde uppropet Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Ministern berömde BrainBusinitiativet

Folkhälso- och sjukvårdsministern tog intresserad emot uppropet:
-Tack för namnlistan. Vilket bra initiativ det här är och bra att satsningen är så långsiktig under tre år. Tack för att ni har skapat BrainBus-turnén. Det underlättar sjukvårdens arbete enormt mycket när allmänkunskapen och neurosjukvården och hjärnans sjukdomar ökar, sa Gabriel Wikström. Han har ju bara varit ansvarig minister under tre månader hittills och hade inget svar direkt på den stora frågan.
-Det är ett viktigt ämne och det är många specialiteter som det råder personalbrist inom. Vi ska jobba med frågan och vi vill göra vården mer tillgänglig för beolkningen, säger Gabriel Wikström och fortsätter:
-Jag kommer också gärna och besöker den fysiska utställningen i BrainBus vid tillfälle och hoppas kunna göra det som minister i sommar, säger Gabriel Wikström med glimten i ögat.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Delegationen från BrainBus som uppvaktade Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström. (Fr. v.) ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin och Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Delegationen från BrainBus som uppvaktade Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström. (Fr. v.) ParkinsonFörbundets generalsekreterare Inger Lundgren, BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin och Neuroförbundet kommunikationschef Max Ney. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Detta är BrainBus under 2014-2016

BrainBus ären turnétrailer fylld med information om hur det är att leva med en sjukdom eller skada som påverkar hjärnan.
- Brainbus är en mobil mötesplats som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar och skador och deras anhöriga, säger projektledaren Lotta Sydäng-Melin från Neuroförbundet.

Samarbetsprojekt med PostkodLotteristöd

Projektet är ett samarbete mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet under tre år, till största delen finansierat av Postkodlotteriet.
I Brainbus-utställningen får besökaren göra en kunskapsresa både genom underhållande information på digitala plattformar, men också prova på hur hjärnan faktiskt fungerar med minne och perception.
- Vi hoppas att besökaren som har lite eller måttlig kunskap om hjärnan ska lämna utställningen med fler insikter och vad som händer när något blir fel. Vad man själv kan göra för att motverka fördomar och engagera sig, säger projektledaren Lotta Sydäng-Melin.

Läs mer om BrainBus som pågår 2014-2016>