Assistanshjälpen är inte populism, Löfven

  • Datum: 16-10-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: aftonbladet.se/ledare/

Vi håller med Aftonbladet: När nästan alla riksdagspartier från höger till vänster vill stoppa regeringens besparingar på funktionsnedsatta. Då är det inte populism.

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, och barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér har diskuterat hanteringen av assistansersättningen. Försäkringskassan har regeringens uppdrag att stoppa ökning av antalet beviljade assistanstimmar.

Timmarna ökar för att den som får assistans blir allt sämre fysiskt. utifrån neurologisk diagnos eller skada, en kronisk diagnos där hälsan inte kommer att bli bättre. Snarare tvärtom sker det en försämring av hälsan med åren. Den hårda linjen innebär ju att det till slut bara är svårt funktionsnedsatta som får assistans och därmed ökar det genomsnittliga antalet timmar.

Tvingas överklaga alla beslut

Pengarna går till jurister och marknadsföring, sa Stefan Löfven. Och tacka för det. Försäkringskassan avslår ansökningar med automatik vilket innebär att de funktionsnedsatta tvingas överklaga vartenda beslut, ibland ända upp i domstol. Det är klart att de behöver juristhjälp.

Än finns tid att stoppa

Frågan är inte avgjord än, den ligger i socialutskottet. Än finns det tid för Stefan Löfven och den ansvariga ministern Åsa Regnér att stoppa nedskärningarna. Alternativet är att familjemedlemmar – ofta mammor och hustrur – får sluta arbeta för att ta över ansvaret.

Den personliga assistansen skulle öka friheten för de funktionsnedsatta. Om den försvinner minskar friheten för alla.