Bästa Hanne Kjöller!

  • Datum: 14-12-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande

Jag skriver till dig med anledning av lördagens ledare i DN "Solidaritet kan ibland vara att avstå".

Du skriver att du på Stockholms Stads hemsida kan läsa om ledsagarservice. Att den som har en funktionsnedsättning efter ansökan kan beviljas en arvoderad ledsagare för att kunna delta i sociala och kulturella aktiviteter.

Avgiften för den som behöver ledsagas är noll kronor och man väljer själv vem som ska utföra tjänsten. Du undrar om detta innebär att du kan få betalt för att gå med din mamma på teater

Det finns ett antal felaktigheter i din ledare som jag vill informera dig om. Om det i realiteten vore så lätt att bara lyfta luren och beställa en betald ledsagare man inte behöver, så vore det verkligen skandal. Men så lätt är det verkligen inte. Rätten till ledsagare är reglerad i lagstiftning, som låter dig nogsamt prövas med många närgångna frågor och intyg från olika instanser, innan det kan komma ifråga. OM du beviljas insats, får du ett nogsamt uträknat antal timmar, beräknade utifrån ålder och behov som biståndshandläggaren bedömer. Att välja utförare själv betyder att du kan välja kommunen eller ett privat alternativ.

I lördagens artikel efterlyser du solidaritet från människor som kräver sina lagliga rättigheter. Solidariteten skulle enligt dig bestå i att avstå från insatser från samhället och istället förlita sig på vänner och anhöriga.

Som ordförande för Neuroförbundet kommer jag dagligen i kontakt med förtvivlade människor som får sina livsrum begränsade. Det handlar om såväl personer som själva har funktionsnedsättningar, som deras närstående. De tvingas sluta eller dra ner på yrkesarbete och begränsas till sin hemmiljö, vilket leder till isolering och ökad ohälsa. I en ny rapport från Socialstyrelsen konstateras det att vårda och ge omsorg åt en närstående kan få negativa konsekvenser för hälsan, ekonomin och möjligheten att arbeta. Uppskattningsvis finns 1,3 miljoner anhörigvårdare i Sverige. Ca 15% i studien uppger att de känner sig tvingade att gå ner i arbetstid eller helt sluta arbeta. Utifrån detta kan jag bara dra en slutsats - trygghetssystemen fungerar inte som de borde. Frågan är vad som kostar mest? De arvoderade ledsagarna och assistenterna som ger människor möjlighet till ett fullvärdigt liv? Eller att avstå från dessa och utnyttja vänner och anhöriga till priset av ohälsa och minskade skatteintäkter för att dessa måste gå ner i arbetstid eller rent av sluta arbeta?

I Sverige vill vi ha solidaritet. Det är därför vi har en lagstiftning som skall värna om allas rättigheter att leva på samma villkor. Det är därför vi har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr fungerar det ändå inte som det borde. Det finns mycket okunskap och fördomar kring vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.

Som författare och ledarskribent i en av Sveriges största dagstidningar har du alla möjligheter att påverka och bidra till svenska folkets solidaritet. Du är alltid varmt välkommen att kontakta mig och Neuroförbundet i ditt researcharbete gällande funktionshinderfrågor, för jag är övertygad att det är lika viktigt för dig som för oss att rätt fakta publiceras från början.

Med vänliga hälsningar

Lise Lidbäck

Ordförande Neuroförbundet