Bilstödspengarna redan slut för i år

 • Datum: 15-11-13, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Försäkringskassan har gått ut med information om att budgetanslaget för bilstöd 2015 beräknas ta slut innan årsskiftet. Budgetanslaget är på ca 267 000 000 kronor, anslaget tog slut den 9 november 2015. Läs Neuroförbundets 1:e vice ordförande Bengt Olsson och representant i Mobilitetscenters styrelse, svar på 5 frågor om bilstödet som Reflex redaktion ställt, samt hela pressmeddelandet om "Budgetanslaget för bilstöd är slut".

 1. Vad tycker du om att bilstödspengarna inte räcker hela året ?
  Svar: Det är naturligtvis helt förkastligt att pengarna inte räcker till. När det dessutom är ett återkommande problem, visar det på att staten inte vill satsa ordentligt på dessa grupper.

 2. Vad tror du att det beror på att bilstödet inte räcker året ut?
  Svar: Det är förmodligen helt enkelt så att det satsas för lite på den här gruppen. Bilarna blir dyrare och utrustningen kostar också mer. Resurserna har inte följt kostnadsutvecklingen.

 3. Vad tycker du ska till för att bilstödet ska räcka året ut, som det ju måste vara tänkt?
  Svar: Naturligtvis mer resurser till bilstödet, anslaget måste följa kostnadsutvecklingen.

 4. Är det dags att reformera bilstödet eller fungerar det som det ska och är tänkt?
  Svar: Bilstödet är under översyn, där även vi i Neuroförbundet har lämnat synpunkter på förslaget. Nytt förslag kommer under våren 2016. Risken är att resurserna inte kommer att räcka då heller. Det finns ju en tendens att generellt minska anslagen till det behov personer med funktionsnedsättning har.

 5. Har du någon mer tanke kring detta för många så viktiga vardagsämne när det gäller transporter?
  Svar: Att alla ska kunna transportera sig på lika villkor är naturligtvis grundläggande. Nu gäller det att även myndigheterna ser till att det blir möjligt.

Bilstödet slut! - Neuroförbundet

"Budgetanslaget för bilstöd är slut

Försäkringskassan har tidigare gått ut med information om att budgetanslaget för bilstöd 2015 beräknas ta slut innan årsskiftet. Budgetanslaget för bilstöd 2015 är på ca 267 000 000 kronor, anslaget tog slut den 9 november 2015.

Även om anslaget för 2015 nu är förbrukat kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning. I samband med ett beviljande beslut om bilstöd kommer kunden informeras om att anslaget är slut och när utbetalning tidigast kan ske. Försäkringskassan tilldelas nytt anslag den 1 januari 2016. Tidigaste utbetalningsdag är den 4 januari 2016.

Försäkringskassan kommer att skicka ut ett brev till kunder som har ett pågående beslut om bilstöd där beslutet går ut efter att anslaget tagit slut, men innan åsskiftet. Dessa kunder uppmanas att kontakta sin handläggare för att få flytta de dagar som är kvar på sitt beslut tills nytt anslag finns tillgängligt. De kunder som har beviljats bilstöd och inte fått sitt bidrag utbetalt för att anslag inte finns tillgängligt, kommer att få bidraget utbetalt när nytt anslag tilldelats.

För att få bidraget utbetalt den 4 januari 2016 behöver kunden skicka in faktura eller kvitto till Försäkringskassan senast den 11 december 2015. Handlingarna skickas till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

www.forsakringskassan.se kommer information kring hanteringen av anslaget att komma upp.