Bostadsanpassning - ny information om hyresvärdars och bostadsrättsföreningars medgivande

  • Datum: 15-02-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Boverket har tagit fram ny information som riktar sig till hyresgäster och bostadsrättshavare som vill söka bostadsanpassningsbidrag.

Informationen handlar om att ett beviljat bostadsanpassningsbidrag inte med automatik betyder att sökanden inte behöver något medgivande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Informationen finns under "För dig som söker".

Boverket har också utökat sidan "Vem gör vad" med kortfattad information om fastighetsägarens medgivande. Även denna information finns under "För dig som söker".
Boverket har också arbetat om sidan "Intyg från hyresvärd eller bostadsrättsförening får inte längre krävas i bidragsärendet", som finns i handläggningsguiden, och sidan "Fysiska personer kan söka bostadsanpassningsbidrag" under Villkor/bidragsberättigade.

Fakta: Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Källa: http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/aktuellt1/nyhet-information-till-privatpersoner/
Källa: http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/
Källa: http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/Om-bostadsanpassning/Vem-gor-vad/