Projektfinal för BrainBus blev på första Sthlm Hjärnfestival

  • Datum: 16-09-07, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Neuroförbundets mobila hjärnutställning BrainBus var på plats i centrala Stockholm den 10 september under Hjärnfestivalen, som ingick i Brain Awareness Week (BAW).
-Vi är mycket glada och stolta över att få ha bidragit till Hjärnfestivalens fantastiska program, säger Neuroförbundets Marit Jenset, BrainBus projektledare.

När BAW På kongressen 2013 fick Neuroförbundet (f.d.NHR) en check från PostkodLotteriet som gjorde att det treåriga projektet BrainBus kunde genomföras 2014-2016: (Fr.v:) Neuroförbundets Lise Lidbäck, PostkodLotteriets dåvarande Margot Wallström och Neuroförbundet Marit Jenset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroforbundet MediaNeuroförbundets mobila hjärnutställning BrainBus är på plats i centrala Stockholm under Hjärnfestivalen, som ingår i Brain Awareness Week (BAW). Det är en global kampanj med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskningens fördelar och de forskningsframsteg som tas.(Brain Awarness Week) annordnades för första gången i Sverige fanns Neuroförbundets och ParkinsonFörbundets BrainBus på plats, som en final på förbundens gemensamma treårsprojekt om hjärnan och hjärnans sjukdomar.
BAW:s arrangemang i Sverige kallas Hjärnfestivalen och den hölls i Stockholm 7-11 september.
Bakom arrangemanget står föreningen Vetenskap i Samhället och en rad organisationer är med. I det stora programmet ingår också den mobila utställningen BrainBus, om hjärnan och hjärnans sjukdomar som rullat runt i Sverige under tre somrar och som avslutas nu i höst. BrainBus fanns på Sergels torg vid Kulturhuset mitt i Stockholm den 10 september.

BrainBus central på Hjärnfestivalfinal

-BrainBus och Hjärnfestivalen har gemensamma intressen i att bidra till ökad kunskap om neurologiska sjukdomar hos allmänheten. Vi är därför mycket glada och stolta över att få bidra till Hjärnfestivalens fantastiska program de här dagarna, säger Neuroförbundets Marit Jenset som är projektledare för -BrainBus och Hjärnfestivalen har gemensamma intressen i att bidra till ökad kunskap om neurologiska sjukdomar hos allmänheten. Vi är därför mycket glada och stolta över att få bidra till Hjärnfestivalens fantastiska program de här dagarna, säger Neuroförbundets Marit Jenset som är projektledare för BrainBus detta finalår. BrainBus detta finalår.
-Lördagens utställningsdag mitt i Stockholm blir BrainBus sista officiella utställningsdag och tre fantastiska projektår börjar gå mot sitt slut. Vi har genomfört ett unikt projekt och verkligen bidragit till ökad kunskap om hjärnan över hela landet, hävdar Marit Jenset.

Pekar på neurovetenskapens betydelse

Hon pekar på att hjärnan är kroppens mest komplexa organ och definierar till stor del vem vi är och hur vi beter oss.
-Hjärnrelaterade sjukdomar har stor påverkan på både enskilda individer och samhälle och kostnaden för hjärnrelaterade sjukdomar i Sverige är dubbelt så stora som för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. En festival om hjärnan är därför en fantastisk idé, som förhoppningsvis leder till ökad kunskap och nyfikenhet om vad neurovetenskap kan bidra med.

Detta är Hjärnfestivalen 2016

Hjärnfestivalen arrangeras av Vetenskap i Samhället (ViS) som vill erbjuda allmänheten en möjlighet att interagera med forskare, sprida kunskap om aktuell forskning och därmed stimulera till en levande dialog mellan forskare och allmänheten. Tanken är att förflytta neurovetenskap ut från föreläsningssalar och laboratorier till allmänheten för att:

- Ge allmänheten möjlighet till insikt i de senaste framstegen i neurovetenskap och teknikframsteg för att främja ett kunskapssamhälle

- Öka medvetenheten kring olika hjärnrelaterade sjukdomar, hur de behandlas och förebyggs

- Visa hur viktigt det är med öppen forskning och hur upptäcker i neurovetenskap påverkar alla människors liv

- Diskutera sociala utmaningar relaterade till dessa sjukdomar och hur de hanteras i Sverige

- Främja svensk forskning, innovation och kreativitet

- Motivera unga forskare genom att låta dem presentera sin forskning

- Stimulera intresset för forskning och inspirera yngre generationer.

Den ideella föreningen Vetenskap i Samhället drivs av forskare bland annat från Karolinska Institutet och Handelshögskolan.

Hjärnfestivalen pågår under 5 dagar, från och med den 7e till och den 11e september2016.

Hjärnfestivalen är till för ung som gammal och kommer att synas och märkas överallt i centrala Stockholm.

Hela festivalen utgörs av ett samarbete med forskare från de största forskningsinstitutionerna i Stockholm.

Under Hjärnfestivalen kommer hjärnan att presenteras utifrån flera olika vinklar: grundforskning, konst, musik, dans, ekonomi, politik med mera.

Här är mer om BrainBus

Läs mer om Neuroförbundets och ParkinsonFörbundets hjärnutställning BrainBus 2014-2016>

Se filmklippsreportage om BrainBus producerade av Neuroförbundet Media>

Äthjälpmedlet Bestic finns med i BrainBus 2016. Här är Bestics skapare Karin och Sten-Hemmingsson_Foto: Kim-Tormanen/pressbild
Testa själv det praktiska portabla äthjälpmedlet Bestic, som finns med i BrainBus 2016. Här är Bestics skapare Karin och Sten Hemmingsson. Foto: Kim-Tormanen/pressbild

brainbus interior
BrainBusinterior. Här ryms många besökare och tio tusentals har besökt utställningen de här tre åren.

Neuroförbundets mobila hjärnutställning BrainBus ska vara på plats på lördag den 11 september i centrala Stockholm under Hjärnfestivalen 2016, som ingår i Brain Awareness Week (BAW). Det är en global kampanj med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskningens fördelar och de forskningsframsteg som tas. Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

På kongressen 2013 fick Neuroförbundet (f.d.NHR) en check från PostkodLotteriet som gjorde att det treåriga projektet BrainBus kunde genomföras 2014-2016: (Fr.v:) Neuroförbundets Lise Lidbäck, PostkodLotteriets dåvarande ambassadör Margot Wallström och Neuroförbundet Marit Jenset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroforbundet Media Neuroförbundets mobila hjärnutställning BrainBus är på plats i centrala Stockholm under Hjärnfestivalen, som ingår i Brain Awareness Week (BAW). Det är en global kampanj med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskningens fördelar och de forskningsframsteg som tas.På kongressen 2013 fick Neuroförbundet (f.d.NHR) en check från PostkodLotteriet som gjorde att det treåriga projektet BrainBus kunde genomföras 2014-2016: (Fr.v:) Neuroförbundets Lise Lidbäck, PostkodLotteriets dåvarande medarbetare Margot Wallström och Neuroförbundet Marit Jenset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroforbundet Media

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för ett tillgängligare samhälle>

Stödj den neurologiska forskningen via Neuroförbundet fond>

Bli medlem i Neuroförbundet>