Därför är Sällsynta dagen viktig för framtiden

  • Datum: 15-02-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Den 28 februari uppmärksammas Sällsynta Dagen. En dag för att uppmärksamma livsvillkoren för de som lever med en sällsynt diagnos.

-Vi jobbar nu med ett stort förarbete kring att ta fram strukturer för hur nationella behandlingsrekommendationer ska se ut för en rad sällsynta diagnoser i framtiden. Det säger Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef för Nationella funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD.