Med minskad assistans riskerar man att snabbare försämras, med mer smärta, säger Lise Lidbäck

  • Datum: 16-10-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: lt.se/nyheter

Ann-Kristin är kroniskt sjuk med spinal muskelatrofi (SMA), typ III och kan inte använda sin högra hand efter en olycka. Nu vill kommunen ersätta hennes assistans med en elrullstol – som hon inte kan köra.

Ann-Kristin Karlsson har spinal muskelatrofi (SMA), typ III, en sjukdom som hon är född med och innebär att motoriska nervceller i hjärnan och ryggmärgen bryts ner. Det leder till att musklerna förtvinar och blir svaga.

I drygt 30 år, har hon kunnat arbeta men under de senaste åren har sjukdomen eskalerat och hon kan inte längre ta sig fram utan rullstol. Hon har sedan 2011 assistans, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

– Det är just assistansen som underlättar mitt liv, säger Ann-Kristin Karlsson.

Efter en olycka bröt hon en arm och fick en komplicerad nervskada. Hon är högerhänt och kan inte längre använda högerhanden, därför har hon haft utökad assistans med 18 timmar i veckan sedan olyckan.

Beslutet på att assistansen ska dras ner, kom med två veckors framförhållning. Det tar mellan fyra och sex månader att få en anpassad elrullstol.

Kommuner och försäkringskassan lutar sig mot prejudicerande domar när de räknar ut assistenttimmar till personer som får assistans genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) menar Neuroförbundet.
– Regeringsdomstolen har bedömt att hjälp med att föra en gaffel till munnen inte är ett grundläggande behov – och alltså något som personer som får assistans genom LSS kan bli nekade att få hjälp med, när kommunen fattar sitt beslut, säger Lise Lidbäck, ordförande för neuroförbundet.

Förbundet har omkring 90 liknande fall om året, där de försöker hjälpa sina medlemmar.
– De som får minskad assistans riskerar att snabbare försämras, med mer smärta, säger Lise Lidbäck.

Neuroförbundet upplever att det är svårt att få rätt mot kommunen.
– De väljer dessutom oftast att överklaga till den högsta instansen, säger Lise Lidbäck.


Relaterat innehåll