De som ni säger er värna drabbas hårdast – det är orimligt, Regnér

  • Datum: 16-10-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: aftonbladet.se

Neuroförbundet o RBU i DEBATT på aftonbladet.se: Larmrapporterna duggar tätt när det gäller LSS och personlig assistans.Vi kräver att regeringen och Åsa Regnér omedelbart drar i nödbromsen och utreder konsekvenserna av den hårdare tillämpningen av LSS, skriver debattörerna.

DEBATT. Larmrapporterna duggar tätt när det gäller LSS och personlig assistans. Människor med omfattande funktionsnedsättningar förlorar sin personliga assistans, trots att ingenting förbättrats, vare sig med diagnosen eller med symptomen. I många fall har tillståndet i stället försämrats, ändå dras assistansen in. Ingenting annat har heller förändrats i personens liv, men lagen tillämpas på ett mycket hårdare sätt.

Människor med de allra största behoven överges, grupper ställs mot varandra, med ett stort lidande för individen och en ökad press på de anhöriga som följd.

Det senaste exemplet är en kvinna med den neurologiska diagnosen MS, som förlorat en del av sin assistans, trots att hon hade ansökt om fler timmar sedan hennes diagnos förvärrats. Trots att hennes ökade behov bestyrktes av såväl kommun och sjukvård, valde Försäkringskassan efter 12 månaders handläggningstid, att skära ner ytterligare i den redan otillräckliga assistanstilldelningen.

Kvinnan som därmed inte fick någon assistans på helgerna, förolyckades under förfärliga omständigheter på en allmän handikapptoalett på ett köpcentrum i Malmö. Något som sannolikt hade kunnat förhindras om hon fått den hjälp hon enligt lagen hade rätt till.

Oron är nu mycket stor. Ett antal familjer har redan drabbats av att få barnets assistans indragen. En eller båda föräldrarna tvingas sluta jobba för att ta hand om sitt barn, utan ersättning. Ekonomin slås sönder och barnets möjligheter att utveckla någon som helst självständighet raseras........ Läs hela debattinlägget på: http://www.aftonbladet.se/debatt/article23732764.ab