Delta i STILS:s studie om förlorad assistans och kostnader!

  • Datum: 16-03-22, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör Håkan Sjunnesson

Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL:s kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.
-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) är en ideell föreningav personer med funktionsnedsättning som själva lever med personlig assistans. I den kommande LSS-utredningen är STIL:s uppfattning att frågan om kostnader för den personliga assistansen kommer att vara central. Men vad kostar egentligen personlig assistans? Svaret på detta saknas och ska nu tas fram.Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets orförans.

Ställ upp för studien

- Neuroförbundet har under lång tid uppmärksammat den personliga assistansen. Våra rättsombud hjälper många medlemmar i rättsprocesser kring detta, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.
-Vi har försökt påtala vikten av att se till helheten, både när det gäller lagstiftningens betydelse liksom när man diskuterar dess kostnader.
-Vi välkomnar därför detta initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lidbäck.

STIL genomför nu ett projekt för att jämföra kostnaderna kring personlig assistans ur ett bredare perspektiv. Föreningen behöver då underlag från personer som själva levt med personlig assistans. Alla som har förlorat rätten till assistansersättning via Försäkringskassan från 2010 och framåt kan svara på enkäten.

Om du eller någon du känner vill vara Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets orförans.med i enkäten, hör av dig till susanne.berg@stil.se. STIL skickar då ut en enkät tillsammans med svarskuvert. Kuvertet är adresserat till Umeå Universitet. Enkätsvaren omfattas av tystnadsplikt. STIL kommer vare sig få se ditt svar eller få veta vilka som fått enkäten.

Enkätsvaren kommer användas som underlag för att beskriva de kostnader som uppkommer på kommunal nivå när personer förlorar assistansersättningen, och vilka kostnader som spiller över på den enskilde och dess omgivning

Umeå Universitet behöver enkätsvaren senast fredagen den 8:e april 2016.

Läs mer om STIL:s undersökning om förlorad assistans>

Tidigare artiklar från neuroforbundet.se

"Vi på Neuroförbundet efterlyser ett helhetsgrepp på hur assistanspengarna faktiskt används" (2013-11-05)

http://neuroforbundet.se/opinion/bloggen/vi-pa-neuroforbundet-efterlyser-nu-ett-helhetsgrepp-pa-hur-assistanspengarna-faktiskt-anvands/

"Frustrerade över att inte få fram assistansens samhällsvinst" (2015-05-20) http://neuroforbundet.se/nyheter/frustrerade-over-att-samhallsvinsten-med-assistans-inte-gar-fram/

Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Här med Jessica Småland i en demonstration 2012 vid Riksdagshuset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media
Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL:s kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.
-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande (t.v.). Här i en bur med Jessica Småland i en assistansdemonstration 2012 vid Riksdagshuset. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet MediaVilhelm Ekensteen är en av grundarna till assistansreformen för över 20 år sedan och använder personlig assistans som samhällsdebattör. Här vid en stor assistansmanifestation 2012 i Stockholm: "Utan assistans stannar livet". Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media
Vilhelm Ekensteen är en av grundarna till assistansreformen för över 20 år sedan och använder personlig assistans som samhällsdebattör. Här vid en stor assistansmanifestation 2012 i Stockholm: "Utan assistans stannar livet". Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media

Den som har förlorat sin assistansersättning kan bli en viktig pusselbit i STIL kartläggning av personlig assistans och totala samhällskostnader.-Vi välkomnar initiativ från STIL och uppmanar våra medlemmar att delta i undersökningen, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets orförans.