Den icke patientcentrerade vården blev fysiskt tydlig

  • Datum: 17-07-04, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

Den icke patientcentrerade vården blev fysiskt tydlig under seminariet om vården av patienter med multipel skleros. Neuroförbundets ordförande i elrullstol var patientorganisationernas representant och hamnade långt bort ifrån makthavarna på podiet i övriga panelen. Lyssna på poddradioreportaget!

Lyssna på poddradioreportaget med de olika paneldeltagarnas åsikter om MS-vården (MP3-dokument, 13.0 MB)

Fysiskt avstånd till patientrepresentanten. Foto: Håkan Sjunnesson

Det blev ett tydligt fysiskt avstånd till patientrepresentanten Lise Lidbäck nedanför podiet till vänster i tältet.


Göran Stiernstedt Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Huvudfrågan under detta Almedalsseminarium 2017 var "Hur kan alla tjänar på en bättre MS-vård?" och utredaren Göran Stiernstedt var en av paneldeltagarna. Han lade ett stort ansvar på landstingen och sjukvårdsregionerna att säkerställa likvärdig vård av patienter med den neurologiska diagnosen multipel skleros (MS) över hela landet, så länge nuvarande sjukvårdsansvarsindelning finns.
- Staten har delegerat sjukvården till landstingen men det behövs ett tydligt nationellt anslag för att landstingen och regionerna gemensamt tar ställning för att kunskapsstyrningssystemet kommer till och att de nationella riktlinjer för MS-vården blir allmängiltig och faktiskt följs.
-Det fungerar skapligt med cancervården och nu är det dags för neurologin, hävdar Göran Stiernsted.

Läkarna ser inte personen bakom diagnosen

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck var patientorganisationernas representant i denna paneldebatt och hon pekade på den tudelning som många patienter känner.
-Många patienter kräver nu en betydligt mer patientcentrerad vård. Det är som att man som patient först känner vid ett läkarbesök, att här är min diagnos, ta hand om den! Och läkarna glömmer mig som person, som en hel människa. Det måste bli en helhetssyn på mig som patient, tycker Lise Lidbäck, och fick medhåll av övriga panelen.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia & Reflex Magasin

Den icke patientcentrerade vården blev fysiskt tydlig under seminariet om vården av patienter med multipel skleros, ms. Neuroförbundets ordförande i elrullstol var patienternas representant och hamnade långt ner ifrån makthavarna på podiet i övriga panelen. Lyssna på poddradioreportaget!Foto: Håkan Sjunnesson

'Mikael Hoffman, läkare och uttalar sig spännande i poddradioreportaget här intill. Foto: Håkan Sjunnesson / neuroMedia

Mikael Hoffman, läkare som uttalar sig spännande i poddradioreportaget här intill. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Almedalspublik Foto: Håkan Sjunnesson / neuroMedia

Läs mer om NeuroMedias rapportering och Neuroförbundets medverkan under Almedalsveckan 2017 och åren innan>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>