Den här skillnaden gör nya patientlagen för patienterna

  • Datum: 15-09-07, Publicerad av Håkan Sjunnesson

Under Almedalsveckan 2015 hölls ett dialogsamtal i BrainBus om utmaningarna med patientlagen. För det finns kritik mot lagen, att den inte innebär några större förändringar jämfört med tidigare. Hur är det egentligen? Se webb-TV-reportaget!

Den 1 januari 2015 trädde en ny svensk lag i kraft: Patientlagen, som är tänkt att göra det betydligt enklare för människor att få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, när det behövs. Lagen ska göra det enklare att få välja var man vill ha sin öppenvård och göra patienten betydligt mer delaktig i sin vård.
Under Almedalsveckan 2015 i Visby på Gotland hölls ett dialogsamtal om utmaningarna med patientlagen och mötet hölls där i Neuroförbundets BrainBus.
För det finns redan kritik mot patientlagen, att det bara är kejsarens nya kläder över det hela vilket innebär att lagen inte innebär några större förändringar.
Men Svenska neurologföreningens nuvarande ordförande Anders Svenningsson tycker ändå att patientlagen kommer att ha stor betydelse för den enskildes vårdmöjligheter:

Medverkande i detta videoreportage:
Anders Svenningsson neurolog & ordf i Svenska Neurologföreningen
Lena Segerberg Landstingsråd i Kalmar län
Christoffer Montell, analyschef för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.
Lise Lidbäck förbundsordförande Neuroförbundet

WebbTV-reportaget är producerat av Håkan Sjunnesson och Max Ney / NeuroMedia
För mer bakgrundsinformation: www.neuroforbundet.se och www.brainbus.se