”Det krävs en ny utredning som förtydligar ursprungsidén med LSS”

  • Datum: 14-11-17, Publicerad av Håkan Sjunnesson

300 per år har förlorat sin personliga assistans efter en dom i regeringsrätten 2009.-Om tillämpningen av personlig assistans hamnat fel jämfört med lagens intentioner måste detta rättas till. En ny utredning måste tillsättas för att ge svårt funktionshindrade goda levnadsvillkor, säger Neuroförbundets Magnus Andersson Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media
300 per år har förlorat sin personliga assistans efter en dom i regeringsrätten 2009.
-Om tillämpningen av personlig assistans hamnat fel jämfört med lagens intentioner måste en ny utredning tillsättas, för att ge svårt funktionshindrade goda levnadsvillkor, säger Neuroförbundets Magnus Andersson.

Den 17 november presenterade ISF, Inspektionen för socialförsäkringen sin rapport om orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning de senaste åren. Seminariet hölls på brukarkooperativet

-ISF:s rapport visar att sedan 2010 får ca 300 personer per år sin personliga assistans indragen. ISF framförde att de flesta av dessa får andra kommunala insatser enligt LSS eller Socialtjänstlagen, året efter indragningen, säger Magnus Andersson. Rapporten säger dock inte något om omfattningen av kommunens stöd. Foto: Magnus Andersson

JAG i Stockholm och arrangörer var STIL, JAG, IfA och Arbetsgivarföreningen KFO. Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets rättsombud, deltog också vid seminariet och han är bekymrad över utvecklingen.

Felaktig tolkning av LSS

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF:s rapport visar att domen i Regeringsrätten år 2009 (Se RÅ 2009 ref 57) är en viktig orsak till varför dessa indragningar skett. I domen anger regeringsrätten att det endast är vissa delar av dessa behov som ska räknas, nämligen de som är tillräckligt "privata för den personliga integriteten". Denna dom bygger dock enligt Neuroförbundet på en felaktig tolkning av LSS. I propositionen 1992/93:159, står nämligen att läsa att personlig assistans ska ges till "personer som behöver mycket omfattande hjälp eller hjälp av mycket privat karaktär". Assistans ska ges för "krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär".
-Detta anser vi visar att lagstiftaren aldrig uttalat att det uteslutande måste handla om behov som bedöms som privata eller intima, anser Magnus Andersson.-På min direkta fråga medgav också ISF att man inte kan dra slutsatsen att de som förlorar assistansersättningen från försäkringskassan får motsvarande hjälp av kommunerna. Man har ju inte i rapporten granskat omfattningen av kommunens stöd. Detta är viktigt att komma ihåg, påpekar Magnus Andersson. Foto: Håkan Sjunnesson Neuroförbundet Media

Ger sken av icke-problem

-På min direkta fråga medgav också ISF att man inte kan dra slutsatsen att de som förlorar assistansersättningen från försäkringskassan får motsvarande hjälp av kommunerna. Man har ju inte i rapporten granskat omfattningen av kommunens stöd. Detta är viktigt att komma ihåg, påpekar Magnus Andersson.
-Att som ISF nu gör genom att antyda att "de flesta får annat stöd", ger sken av att det inte är ett problem för den enskilde när hen förlorar assistansersättningen. Orsaken i de flesta fallen är inte att personerna fått ett förändrat hjälpbehov eller blivit friskare.

Nya bedömningar under 20 timmar

-I stället handlar det om att nya bedömningar på försäkringskassan gör att de inte längre anses komma upp i de 20 timmars grundläggande behov som krävs enligt Socialförsäkringsbalken, förklarar Magnus Andersson. Dessutom kan insatser enligt Socialtjänstlagen inte jämföras med LSS. Socialtjänstlagen innebär ett sämre stöd för den enskilde, som riskerar att bli hänvisad till sina anhöriga för att få hjälp med så grundläggande behov som att äta eller klä på sig sina kläder. Det finns även de som inte längre kan arbeta när man förlorar assistansen. Detta kan vi på Neuroförbundet se utifrån de många medlemmar som vi bistår varje år i ärenden om assistans och socialtjänstlagen.

Minstern bakom LSS bekymrad

Även dåvarande socialministern, Bengt Westerberg, som skrev propositionen till LSS i början av 1990-talet, har svårt att känna igen sig. Han har bland annat i en intervju i Neuroförbundets medlemstidning Reflex (nr 5 för 2014) sagt, att man måste ta hänsyn till helhetsbilden för en människas behov av assistans, och inte bara titta på enstaka personliga behov.
-Om tillämpningen av personlig assistans hamnat fel jämfört med lagens intentioner måste detta rättas till. Vi på Neuroförbundet menar att en ny utredning, som förtydligar intentionerna med LSS, måste tillsättas. I denna måste LSS ursprungliga uttalade målsättning att ge svårt funktionshindrade goda levnadsvillkor särskilt bevakas, säger Magnus Andersson.

ISF har nu avslutat sitt uppdrag och överlämnat rapporten till nya regeringen för vidare åtgärder.

Håkan Sjunnesson

Läs Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) rapport om orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning >

Läs STILS alternativrapport "Innan levde jag, nu existerar jag" som släpptes i samband med ISFs rapport >

Läs intervjun med Bengt Westerberg, som skrev propositionen till LSS, från Reflex nr 5 2014

Från seminariet om ISF:s rapport om Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning, den 17 november i Stockholm. Från vänster Helena Höög, projektledare på ISF, Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig för IfA, samt Cecilia Blanck, styrelseordförande vid JAG. Foto: Magnus AnderssonFrån seminariet om ISF:s rapport om Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning, den 17 november i Stockholm. Från vänster Helena Höög, projektledare på ISF, Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig för IfA, samt Cecilia Blanck, styrelseordförande vid JAG