Dubbel ministeruppvaktning om fusket med parkeringstillstånd

  • Datum: 15-09-24, Publicerad av Håkan Sjunnesson

-Det är moraliskt stötande hur man som fullt rörlig kan fuska med ogiltiga tillstånd och använda P-platser för rörelsehindrade. Det säger infrastrukturminister Anna Johansson, som uppvaktats av bland andra Neuroförbundets ordförande. Hör poddradiointervjun!

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Hör infrastrukturminister Anna Johansson om hur hon ser på mötet om fusket med parkeringstillstånd och de förslag som nu finns till åtgärd> (MP3-dokument, 6.8 MB)

Text, foto & poddradio: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Vid ett möte med både infrastrukturminister Anna Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér var fusket med parkeringstillstånd i fokus. Neuroförbundet och ett par andra organisationer inom funktionshinderrörelsen framförde sina synpunkter och förslag på vad som kan göras, för att stävja fusket med falska parkeringstillstånd på parkeringsplatser för funktionshiondrade.

Konstruktiva förslag kom in

Mötet ägde rum på regeringskansliets näringdepartement den 23 september 2015 och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck var en av deltagarna.
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) tyckte att det var ett konstruktivt möte:
-Det var bra att möta de här intresseorganisationerna och vi har fått flera förslag på ideer på vad de tycker borde göras nu i form av till exempel register. Vi ska nu låta våra tjänstemän titta på förslagen och se vad som kan och bör göras, för fusket som pågår är inte acceptabelt.
(fr.v) Jämställdhetsminister Åsa Regnér och infrastrukturminister Anna Johansson får en skrivelse av Neuroförbundet ordförande Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia(fr.v) Jämställdhetsminister Åsa Regnér och infrastrukturminister Anna Johansson får en skrivelse av Neuroförbundet ordförande Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Måste till krafttag mot fusket

Lise Lidbäck var nöjd med ministermötet men hävdar att situationen är ohållbar och att det måste till krafttag. Flera av Neuroförbundets medlemmar kan berätta att det har blivit svårare att få ett parkeringstillstånd även för personer med stora funktinonsnedsättningar, berättar Lise Lidbäck.

Parkeringsvakter viktiga och höga fuskböter

-Det måste nu till någon form av ett register för dem som har beviljats parkeringstillstånd och det kan exempelvis knytas till bilen så att det är lätt att kontrollera på plats, säger Lise Lidbäck.
-Parkeringsvakternas befogenhet borde också kunnas ökas och de som avslöjas som fuskare borde få höga böter. P-tillståndsbevis funktionshindrad

Registerintegritet inget problem

-Vi som var med på ministermötet tycker lika när det gäller vad som behöver åtgärdas för att få bort fusket med parkeringstillstånd, hävdar Neuroförbundet förbundsordförande Lise Lidbäck och fortätter:
-Det kan naturligtvis vara känsligt att införa ett register på grund av integriteten. Men man behöver ju naturligtvis inte förklara hela sin sjukdomskarriär. Utan att man har en funktionsnedsättning som ger skäl till tillstånd. Det skälet uppger ju den som har ett parkeringstillstånd redan idag, menar Lise Lidbäck Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson

Läs mer om fusk kring parkeringstillstånd på Neuroförbundets blogg>