Egen vårdbegäran införs inom öppen specialiserad vård

  • Datum: 15-04-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: vasterbottens-lans-landsting.mynewsdesk.com

Från och med 1 maj behöver patienter inte längre en remiss från sin läkare för att söka vård på flertalet av Västerbottens läns landstings öppna specialistmottagningar.

Västerbottens läns landsting tar nu bort det generella remisskravet till öppen specialiserad vård. Istället införs så kallad egen vårdbegäran. Förändringen sker 1 maj.

– Med egen vårdbegäran menas att patienterna själva kan söka öppen specialiserad vård genom att kontakta mottagningen och ange vilka besvär och symtom de har och varför de söker vård, säger Lena Grundberg, utredare vid Västerbottens läns landsting.

Möjligheten att göra egen vårdbegäran kommer inte att gälla alla specialistmottagningar. Krav på remiss kommer fortfarande att gälla för barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomskliniken (med undantag för barn under ett år), hudmottagningen, Habiliteringscentrum och Laboratoriemedicin. Remiss kommer även att behövas till undersökningar som provtagning och röntgen.

Patienterna har möjlighet att välja utförare

Bakgrunden till förändringen är den nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015. I lagen tydliggörs att patienter har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppenvård både i det egna landstinget och i andra landsting. Om en patient söker sig till ett annat landsting måste patienten ha en remiss om antingen hemlandstinget eller det andra landstinget kräver det för den vård patienten söker. Patienten måste därför ta reda på vilka remissregler som gäller både i hemlandstinget och det andra landstinget.

Västerbottens läns landsting avsikt är att följa den nationella utvecklingen och anpassa sig till övriga landstings remissregler. Syftet är att underlätta för patienter som vill söka vård i annat landsting än hemlandstinget och skapa möjligheter för patienter att söka vård på liknande villkor oavsett var de bor.

Hälsocentraleni första hand

I första hand bör patienten vända sig till hälsocentralen eller sjukstugan som gör en första medicinsk bedömning. Om det behövs får patienten en remiss för att komma vidare till en specialist, till exempel en ortoped eller hudläkare.

– Möjligheten att få en remiss via läkare i primärvården kommer inte att försvinna. Egen vårdbegäran är ett alternativ för patienten att söka öppen specialiserad vård, säger Lena Grundberg.

Egen vårdbegäran – hur går det till?

Patienter som vill göra en egen vårdbegäran kan göra en skriftlig vårdbegäran elektroniskt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via en blankett som finns att ladda ner på 1177.se. Blanketten kan även beställas från mottagningen. Patienten kan också ringa mottagningen och lämna in sin vårdbegäran muntligt.

Om mottagningen bedömer att patienten behöver undersökas får patienten en kallelse. Men bedömningen kan också leda till att patienten blir hänvisad till en hälsocentral, till annan mottagning eller till egenvård.

En egen vårdbegäran bedöms och hanteras på samma sätt som remisser och innebär inte att patienten har rätt till specialistvård.

– Det är mottagningens medicinska bedömning som avgör vilken vård patienten ska få och på vilken vårdnivå den ska ges, understryker Lena Grundberg.

Mer information på 1177.se

Mer information om egen vårdbegäran kommer att finnas på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se från och med 1 maj.

Källa: http://vasterbottens-lans-landsting.mynewsdesk.com/pressreleases/egen-vaardbegaeran-infoers-inom-oeppen-specialiserad-vaard-1149739?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid