En ojämn kamp - Så ser förbunden på anhörigstödet

  • Datum: 15-08-13, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: foraldrakraft.se

Neuroförbundet och tre stora anhörigförbund tycker till om fördelar och nackdelar med dagens stöd till anhöriga på foraldrakraft.se.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförandeLise Lidbäck, Neuroförbundet

Hur ser ni på det stöd som ges till anhöriga som vårdar sitt barn i dag?
Flertalet av våra medlemmar är i vuxen ålder. Dock vet vi att anhöriga som tar hand om vuxna närstående upplever bristande stöd från samhället, inte minst på grund av de allt strängare biståndsbedömningarna i LSS. Jag föreställer mig att föräldrar till funktionsnedsatta barn inte utgör något undantag här. Det handlar ju om alltifrån vad som skall vara ett normalt föräldransvar, till att stödet skall fungera på ett optimalt sätt i såväl skola som fritid. Exempelvis borde rätten till personlig assistans gälla även i skolan. Det är ju fastställt att alltfler närstående personer i Sverige i arbetsför ålder tvingas att gå ner i arbetstid, sluta arbeta eller gå i för tidig pension för att vårda sina anhöriga och detta olönsamt för såväl individen som för samhället. Föräldrar skall få vara just föräldrar på samma villkor som alla andra föräldrar.

Hur jobbar er organisation med frågan gentemot era medlemmar samt gentemot samhället i övrigt?
På Neuroförbundet arbetar vi mycket med anhörig frågan genom att på olika sätt lyfta frågan i samhällsdebatten. Varje sommar anordnar vi familjeläger för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående, där vi erbjuder olika aktiviteter och inte minst är möjligheten att träffa andra familjer i liknande livssituation som är oerhört värdefullt. Vi arbetar också via våra diagnosstödjare och rättsombud som på olika sätt kan stödja, ge råd och lotsa i myndighetsbyråkratin.

Läs hela artikeln på: http://www.foraldrakraft.se/articles/sa-tycker-fyra-forbund-om-anhorigstodet