Stiftelsen Fokus skapade epokgörande tillgänglighet

  • Datum: 16-02-15, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Text: Håkan Sjunnesson & Peter Andersson

Stiftelsen Fokus avvecklades för ett år sedan och nu har stiftelsens och Fokushusens historia dokumenterats.
-1965 innebar Fokuskonceptet en epokgörande skillnad för betydelsen att klara sig själv som en person med funktionsnedsättning, enligt Margaretha Andersson, som bodde i det första Fokushuset. Poddintervju!

Poddradio: Hör pionjären Margaretha Andersson berätta om stiftelsen Fokus och möjligheterna med det första Fokushuset> (MP3-dokument, 12.3 MB)

Margaretha Andersson fick den neurologiska diagnosen MG, myastenia gravis i 20-årsåldern och fick därför flytta in i det förstaMargaretha Andersson flyttade in i det första Fokushuset, Hovåsvillan utanför Göteborg, i januari 1966. Här bodde hon med fem unga vuxna från olika delar av landet.Tiden i Fokusvillan i Hovås blev en språngbräda vidare ut i livet för Margaretha Andersson. -Viktigast av allt är att få rätt stöd vid rätt tid, säger hon.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Fokushuset, Hovåsvillan utanför Göteborg, i januari 1966. Här bodde hon med fem unga vuxna från olika delar av landet.Tiden i Fokusvillan i Hovås blev en språngbräda vidare ut i livet för Margaretha Andersson.
-Viktigast av allt är att få rätt stöd vid rätt tid, säger hon.
Villan i Hovås hade gjorts tillgänglig sedan det stod klart att de fem med funktionsnedsättning skulle flytta in. Här fanns en husmor anställd och tre eller fyra biträden som arbetade på rullande schema. Maten lagades, disken diskades och de boende fick hjälp med tvätt och städning.

"Allt var möjligt"

Margaretha och kamraterna gjorde mycket tillsammans och blev vänner för livet. De fick också tillgång till mycket stöd från samhället. Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan samarbetade om jobb och studier. Margaretha Andersson fick färdtjänst för att kunna studera. Så småningom tog hon körkort. Hon hade en grundutbildning redan innan hon blev sjuk men utbildade sig nu till sekreterare och korrespondent på Filip Holmqvists handelsinstitut.
-Jag fick möjlighet att studera till något som jag kände att jag kunde klara av. Det hade jag nytta av när barnen var utflugna. Då fick jag jobb som sekreterare, säger Margaretha Andersson.

-Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen, som byggdes med insamlade medel, har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts, säger Karin Månsson, Neuroförbundet, stiftelsen Fokus sista ordförande 2008-2014. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaKarin blev sista stiftelseordföranden

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014 efter flera års diskussion.
-Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen, som byggdes med insamlade medel, har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts, säger Karin Månsson, Neuroförbundet, stiftelsen Fokus sista ordförande 2008-2014. Nu har stiftelsen Fokus historia dokumenterats för eftervärlden.

Välgörenhet ifrågasattes

Funktionshinderförbundens inflytande över stiftelsen Fokus ökade och så småningom tog förbunden helt över rodret. De ville göra upp med insamlingar och välgörenhet. Pengarna satsades på nytänkande projekt. Funktionshinderorganisationerna ville göra stiftelsen till en intern angelägenhet för funktionshinderrörelsen.
Så blev det också. Från 1990 leddes stiftelsen enbart av representanter från funktionshinderförbund – Neuroförbundet (tidigare NHR), Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Personskadeförbundet RTP, Synskadades Riksförbund, SRF, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Handikappförbunden.

Fokus blev udda fågel

-Man kan säga att funktionshinderrörelsen -Man kan säga att funktionshinderrörelsen tog över. Men det skedde stilla, utan stridigheter och konflikter, berättar Peo Bengtsson, tidigare tillförordnad kanslichef på dåvarande NHR (Neuroförbundet), och ordförande i stiftelsen Fokus mellan 1996 och 2008.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediatog över. Men det skedde stilla, utan stridigheter och konflikter, berättar PO Bengtsson, tidigare tillförordnad kanslichef på dåvarande NHR (Neuroförbundet), och ordförande i stiftelsen Fokus mellan 1996 och 2008.
-Förbunden ville sätta punkt för Röda fjädern-insamlingen för gott och själva ta hand om pengarna på ett värdigt sätt. Ändå var det med viss motvillighet som förbunden övertog ansvaret för stiftelsen. Fokus var en udda fågel i funktionshinderrörelsen, menar PO Bengtsson. En insamlingsstiftelse ledd av förbund vars idéprogram tog avstånd från just välgörenhet.

Ken avslutar och ifrågasätter "välgörenheten"

Röda fjäderninsamlingen kom till genom TV-profilen Lennart Hyland, som hade sett vilken roll insamlingskampanjer spelade i USA. Han introducerade detta i Sveriges Television och det blev en succé insamlingsmässigt. Röda fjädern-insamlingen från 1965 som blev startskottet för stiftelsen Fokus må tillhöra historien, men tyvärr ser vi åter tendenser till insatser riktade till personer med funktionsnedsättning som baserar sig på andra människors välvilja. Vi personer med funktionsnedsättning måste vara tydliga i vårt budskap om att vi aldrig kan uppnå full delaktighet och jämlikhet om vi måste förlita oss på godheten hos andra människor. I dagens allt hårdare samhällsklimat måste vi således med bestämdhet motarbeta en utveckling där vår existens och möjlighet att leva ett fullvärdigt liv återigen skulle komma att bli beroende av allmänhetens givmildhet. Foto: Maja BjörnströmDet blev därför också startskottet för den mängd av olika insamlingsgalor som hållits i TV sedan dess.
Men det finns också en stark kritik inom funktionshinderrörelsen, mot den här sortens välgörenhet. Därför avslutas historieskrivningen om stiftelsen Fokus, av förbundssekreterare för DHR, Ken Gammelgård. Han är idag kristik mot välgörenhetsinsamlingarna till funkisrörelsen. Han hävdar att funktionhinderrörelsen istället måste slå vakt om den individuella självständigheten:
"Röda fjädern-insamlingen från 1965 som blev startskottet för stiftelsen Fokus må tillhöra historien, men tyvärr ser vi åter tendenser till insatser riktade till personer med funktionsnedsättning som baserar sig på andra människors välvilja.
Vi personer med funktionsnedsättning måste vara tydliga i vårt budskap om att vi aldrig kan uppnå full delaktighet och jämlikhet om vi måste förlita oss på godheten hos andra människor. I dagens allt hårdare samhällsklimat måste vi således med bestämdhet motarbeta en utveckling där vår existens och möjlighet att leva ett fullvärdigt liv återigen skulle komma att bli beroende av allmänhetens givmildhet", skriver Ken Gammelgård.

Läs hela historien om stiftelsen Fokus

Frilansjournalisten Erika Wermeling fick uppdraget av stiftelsen Fokus styrelse att göra några nedslag i stiftelsens historia och göra kopplingar till hur det ser ut idag. Hon har sammanställt ett läsvärt material på sin webbplats: Läs mer!
Läs mer http://erikawermeling.se/stiftelsen-fokus-2/

Text: NeuroMedias redaktör Håkan Sjunnesson med stöd av texter från Erika Wermelins historieskrivning

Läs mer om Lennart Hylands "Röda fjädern-insamling" på sidan 8 i publikationen som Neuroförbundet (f.d. NHR) gav ut i samband med förbundets 50-årsjubileum 2007 > (PDF-dokument, 2.4 MB)

Hör Radiofynd-inslaget på Sveriges Radio från 1959 om barnen på Eugeniahemmet, som fick Lis Asklund att agera för att hjälpa barn med funktionsnedsättning> http://t.sr.se/1L3BPcz

www.neuroforbundet.se