Hoppas på rättvisare neurosjukvård med färre sjukvårdsregioner

  • Datum: 16-03-09, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör Håkan Sjunnesson /NeuroMedia

Idag släpptes förslaget på ny indelning av sjukvårdsregioner. Dagens 21 landsting och regioner föreslås bli sex sjukvårdsregioner och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck ser vinster för neurosjukvården:
-Vi hoppas på en mycket mer jämlik och rättvis hälso- och sjukvård i hela landet, jämfört med dagens orättvisa "postnummervård".

Ett problem med dagens svenska sjukvård, Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMediaär att den har blivit orättvis. Den administreras av 21 landsting med varierande resurser och befolkningsunderlag och det talas kritiskt om en svensk "postnummersjukvård". Det innebär att det spelar stor roll var man bor i landet för att få tillgång till så bra vård som möjligt. Och om denna orättvisa vård vittnar också många av Neuroförbundets medlemmar i Neurorapporten 2014.
Dagens 21 landsting och regioner föreslås omstruktureras till sex sjukvårdsregioner, vilket skulle ge ett större helhetsgrepp om sjukvården lokalt,

Kan bli verklighet  2019
-Det är viktigt att komma ihåg att inget ännu är beslutat. Det blir sannolikt många turer och diskussioner i detta ämne de närmaste åren och först år 2019 kan regionerna börja bli verklighet, betonar Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck och fortsätter:
-Sammanfattningsvis hoppas vi att det slutliga förslaget kommer att leda till en mer jämlik och rättvis hälso- och sjukvård i hela landet, vilket är en av vårt förbunds absoluta huvudfrågor. Vi kommer att noggrant bevaka utvecklingen och följa debatten, betonar hon.

Förändring nödvändig
Om man ser på det stora hela så är den föreslagna regionindelningen nödvändig av många anledningar enligt Lise Lidbäck:
-Medborgarna rör sig på ett helt annat sätt över länsgränserna idag, arbetsmarknaden förändras, kraven på infrastruktur lika så och de flesta är nog idag eniga om att dagens organisation med 21 landsting och regioner inte är optimal.
Hon ser för sina medlemmars räkning att det uppstår ineffektivitet och onödigt mycket byråkrati.

Förslaget 6 sjukvårdsregioner fr 2019. Grafik SVTVissa landsting svaga ekonomiskt
Befolkningen blir allt äldre och kunskaps- och den tekniska utvecklingen blir allt intensivare.
-En del av våra landsting har så små resurser och befolkningsvolym att de helt enkelt inte har möjlighet att erbjuda sina invånare det samma som andra större landsting och regioner.

Kompetens försvinner idag
Forskning och innovation kräver ofta stora resurser och inte minst ett stort patientunderlag, vilket underlättas av att landet i stället delas in i större regioner.
-Det handlar också om möjligheterna att rekrytera och behålla kompetens. Bara den senaste tiden har vi sett ett par exempel där viktig neurologisk kompetens har valt att lämna mindre landsting till förmån för större. Jämnstora regioner med likvärdiga befolkningsvolymer skapar betydligt bättre förutsättningar inför framtiden. Så också förutsättningarna för att skapa forsknings- och kompetenscentra, säger Lise Lidbäck och fortätter:

Vinnare och förlorareNeurorapporten 2014 från Neuroförbundet om den ojämlika neurosjukvården i Sverige
-Självfallet kommer det att finnas vinnare och förlorare i detta. Inte minst Region Halland är starkt kritiska och menar att invånarna kommer att få såväl sämre sjukvård, som bristande demokratisk förankring i en större region, där de föreslås gå ihop med Västra Götaland och Värmland. De menar också att tillväxten kommer att försämras.
-Men om man ser stort på denna fråga så måste det bli en förändring. Dagens system skapar en onödig ojämlikhet för våra medlemmar när det gäller hälso- och sjukvården, hävdar Lise lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer i Neurorapporten 2014, producerad av Neuroförbundet>

Så här ser förslaget ut geografiskt på SVT :s webbplats:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner

Läs mer om Neuroförbundet opinionsarbete för att sjukvården ska optimeras i Sverige>