”Felaktig tolkning av LSS”

  • Datum: 15-03-06, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

svt.se
"Assistansen betyder för många svårt sjuka eller skadade att de har möjligheten att kunna leva ett liv som andra. Alternativet skulle bli att tvingas till ett boende på en institution eller att bli helt beroende av sina anhöriga", skriver Magnus Andersson och Lise Lidbäck på svt.se/opinion.

"I måndags blev Stefan Rolander av med sin assistansersättning från Försäkringskassan efter att tidigare ha haft assistenter hos sig dygnet runt. Rolander blev nedslagen med ett baseballträ 1990 och har behövt assistans sedan dess.

Neuroförbundet bekräftar tyvärr genom vår rättsombudsverksamhet att Stefan Rolander inte är ensam om sin situation.

En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i höstas visar att sedan 2010 får cirka 300 personer per år sin personliga assistans indragen.

Orsaken är att Försäkringskassan anser att de inte längre kommer upp i de 20 timmars grundläggande behov som krävs enligt Socialförsäkringsbalken.

Den tolkning som Sveriges högsta förvaltningsdomstol har gjort är anmärkningsvärd och lämnar nu personer som Stefan och Anna och många fler utan hjälp."

Magnus Andersson och Lise Lidbäck

Läs hela insändaren på http://www.svt.se/opinion/article2725460.svt.