Fk-handläggare läste fel och minskade kvinnans assistans

  • Datum: 16-11-20, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson

Försäkringskassan erkänner att en av deras handläggare läst fel i utredningen och därför gett en Malmökvinna minskade assistanstimmar istället för ökade, som hon skulle haft. Kvinnan avled ensam på en offentlig toalett.
-Att den mänskliga faktorn spelar in och gör Försäkringskassans rättssäkerhet osäker, får bara inte förekomma, hävdar Neuroförbundets ordförande.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Foto: Håkan Sjunnesson

Det som hänt upprör Neuroförbundet ordförande Liser Lidbäck allt mer:
-Det har nu konstaterats att trots en handläggningstid på 12 månader, har allvarliga fel begåtts. Försäkringskassan har konstaterat att de räknat fel. Istället för minskade timmar, så skulle kvinnan fått fler. De konstaterar också att det inte finns några skäliga förklaringar till den långa handläggningstiden, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-På Neuroförbundet står vi fast vid våra krav. Nödstopp nu! Inga fler försämringar eller neddragningar får göras innan en fullständig konsekvensanalys av läget har gjorts. Det handlar om såväl rättssäkerheten vid bedömningar som hur lagen tolkas och hur enskilda drabbas av nedskurna livsmöjligheter.

Läs hela Neuroförbundets ordförandes blogginlägg den 21 nov 2016>

'

SVT Rapport och Kvällsposten rapporterar

SVT:s Rapport och kvällsposten rapporterar nu att ett långt möte nyligen ägt rum mellan Försäkringskassans företrädare och den avlidna kvinnans ombud Cecilia, som också var hennes personliga assistent. Men hon var svtinte i tjänst den dagen hon avled ensam på en offentlig toalett, eftersom hon fått sin helgassistans indragen.
Ombudet berättar att Försäkringskassan nu erkänt att det fanns flera brister i handläggningen av kvinnan ärende. Kvinnan hade diagnosen multipel skleros, ms sedan många år och hade stora problem med balansen, var halvsidesförlamad och använde därför elrullstol. Kvinnan var medlem i Neuroförbundet.
-Försäkringskassan har nu erkänt att det brustit i deras handläggning på flera olika plan. De hade ingen förklaring till den långa handläggningstiden som tog 12 månader, säger Cecilia, ombud till den avlidna kvinnan, till SVT Nyheter Skåne.
-De tyckte även att dialogen som var mellan den avlidna kvinnan och Försäkringskassan inte var som de önskat. Hon fick inte svar på frågorna hon ställde och de menade att man kunde haft en bättre dialog med kommunen, säger Cecilia.

Kommun hävdade hjälpbehov

Kvinnan led av MS och var delvis förlamad. Hennes sjukdom hade under senare år förvärrats. Ett år innan hon avled uppmärksammade Vellinge kommun att kvinnan borde få mer hjälp. Kommunens biståndshandläggare hade fått rapporter om att kvinnan allt oftare ramlat i i hemmet.
Men när Försäkringskassan fick kvinnans begäran om mer assistans, gick handläggningen snett.
-Handläggaren hade beräknat att det skulle vara en neddragning när det egentligen skulle ha varit en uppräkning. Men det var så svårt och kryptiskt skrivet så de själva inte hade sett detta förrän vid genomgången, säger Cecilia, ombud till den avlidna kvinnan.

Lise träffade kvinnan samma dag

Neuroförbundets ordförande träffade kvinnan samma dag i Malmö på Neuroförbundets konferens om neurologi.
-Hon hade ingen assistent med sig, men ville så gärna gå på konferensen. Det är hennes mänskliga rättighet att få delta i samhällslivet. På hemvägen behövde hon gå på toaletten på ett shoppingcenter och hon var då själv. Shoppingcentrets vakter glömde att kontrollera toaletten vid stängningsdags en kvart senare och där inne dog hon sedan ensam, eftersom hon fastnat och inte kunde larma, berättar ordföranden.

Omständigheter upprör

Om det här rör sig om en efterkonstruktion av Försäkringskassan, eller inte, kan man ju fråga sig. Ändå vill Neuroförbundet att frågan utreds ordentligt:
-Att det nu sägs att mänskliga faktorns brister inom Försäkringskassan också kan spela in, en faktor som kan avgöra liv eller död, får bara inte förekomma.
-Jag förutsätter att Försäkringskassan tillsätter en internutredning för att identifiera hur allt kunde bli så fel, kräver Lidbäck och fortsätter:
-På Neuroförbundet står vi fast vid våra krav. Nödstopp nu! Inga fler försämringar eller neddragningar får göras innan en fullständig konsekvensanalys av läget har gjorts. Det handlar om såväl rättssäkerheten vid bedömningar som hur lagen tolkas och hur enskilda drabbas av nedskurna livsmöjligheter.

-Det är regeringens skyldighet att tillse att landats medborgare, med de alla största behoven, får sina behov tillgodosedda, säger Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Läs Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäcks bloggtankar om att Försäkringskassan erkänt felläsning och tagit fel beslut>

Handläggare läste fel och minskade kvinnans assistans istället för ökade. Montage: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Se nyhetsinslaget i SVT om att Försäkringskassan erkänner feltolkning och fel beslut>

Läs Expressen/Kvällspostens artikel om nyheten den 20 nov 2016, att Försäkringskassan erkänner att de skrivit och räknat fel och därför gett en kvinna i Malmö nedragna assistanstimmar istället för ökade assistanstimmar, som hon egentligen var berättigad till enligt samma försäkringskassa>

Läs Neuroförbundets insändare på dagenssamhalle.se/debatt: LSS avgörande för människors livskvalitet>

Läs ordförande Lise Lidbäcks hela blogginlägg om denna händelse>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>

Läs mer om den neurologiska diagnosen ms, multipel skleros i Neuroguiden>

Läs om Aftonbladet speglar Neuroförbundets krav om krismöte med minister>

Neuroförbundets ordförande träffade kvinnan samma dag i Malmö på Neuroförbundets konferens om neurologi. -Hon hade ingen assistent med sig, men ville så gärna gå på konferensen. Det är hennes mänskliga rättighet att få delta i samhällslivet. Det är regeringens skyldighet att tillse att landats medborgare, med de alla största behoven, får sina behov tillgodosedda, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media
Neuroförbundets ordförande träffade kvinnan samma dag i Malmö på Neuroförbundets konferens om neurologi.
-Hon hade ingen assistent med sig, men ville så gärna gå på konferensen. Det är hennes mänskliga rättighet att få delta i samhällslivet, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

En halvsidesförlamad medlem i Neuroförbundet har avlidit ensam på en allmän toalett i Malmö. Kvinnan fick sin assistans beskuren i misstänkliggörandet av människors grundläggande behov. Foto: Peter Andersson / Neuroförbundet Media
Toalett tillgänglig för alla. Foto: Peter Andersson / Neuroförbundet Media