"Förslaget om avgiftsbelagda parkeringstillstånd är en skandal!"

  • Datum: 16-03-21, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör: Håkan Sjunnesson

Trafiknämnden i Stockholms stad föreslår nya avgifter för parkeringstillst��nd för rörelsehindrade. Syftet skulle vara att komma åt fuskare och öka antalet lediga P-platser.
-Men att avgiftsbelägga personer med parkeringstillstånd är en skandal. Inför istället ett register och bötfäll fuskarna! skriver Neuroförbundets ordförande Lidbäck.

Läs hela Lise Lidbäcks kommentar till förslaget>