Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

  • Datum: 14-11-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neurofonden har delat ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor går till Project MinE Sweden. Forskningen leds av Peter M Andersen, professor och överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.