Johans framtidstro typisk för ordförandekonferens

  • Datum: 15-05-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Ett 100-tal entusiastiska ordföringar och kassörer från Neuroförbundets lokalföreningar samlades nyligen till framtidskonferens. Helt ny var Johan Nilsson, ordförande i nybildade distriktsföreningen i Jämtland/Härjedalen.
-Det här är spännande och jag tycker att det idépolitiska arbetet är jätteviktigt att driva lokalt, säger Johan Nilsson.

Text & foto: Håkan Sjunnesson/ NeuroMedia

Helgen 9-10 maj 2015 samlades ett Anna Bärneskär från Neuroförbundet Västmanland höll upp den goda stämningen under ordförandekonferensenFoto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia100-tals förtroendevalda Neuroförbundsmedlemmar till konferens i Kista norr om Stockholm. De församlade förtroendevalda fick en stor mängd information om Neuroförbundets omfattande arbete presenterad för sig. Förbundsordförande Lise Lidbäck och generalsekreteraren Marit Jenset berättade om ett framgångsrikt opinionsarbete de senaste åren. Namnbytet från NHR till Neuroförbundet 2013 har varit genomgående positivt i relation till vårdprofessionen och inneburit att förbundet blivit mer känt bland allmänheten, eftersom företrädare deltagit i samhällsdebatten på olika sätt.

Arbetet gör skillnad

Förbundsordförande Lise LidbäckNeuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck tycker att framtiden känns spännande, med många utmaningar.-Förändringens vindar blåser allt hårdare och snabbare i vår omvärld och då måste också en framgångsrik organisation hänga med i svängarna. Diagnoser som tidigare ansågs icke behandlingsbara, kan idag behandlas framgångsrikt och det är fantastiskt, säger Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia tycker att det görs ett gediget arbete ute i förbundets lokalföreningar, distrikt och länsförbund:
-Det är verkligen fantastiskt roligt och inspirerande att få träffa alla förtroendevalda som rest till Kista från Kiruna i Norr till Malmö i söder.
-Vi syns och tar plats och vi gör skillnad för människor som lever med en neurologisk diagnos och deras närstående. Hon menar att namnbytet under förbundskongressen 2013 blev en riktig succe och sedan dess är IceBucket Challenge och BrainBus några framgångsrika exempel på det utåtriktade arbetet. Dessutom också den årliga Neurorapporten som sedan 2014 ska tas fram.
-Alla våra förtroendevalda och medarbetares stora engagemang betyder så oerhört mycket för många och det sprids verkligen ljus, framtidstro och livsglädje ute i landet.

Fler diagnosgrupper vill med

Lise Lidbäck tycker att framtidenNeuroförbundets deltagare höll upp den goda stämningen under ordförandekonferensenFoto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia känns spännande, med många utmaningar.
-Förändringens vindar blåser allt hårdare och snabbare i vår omvärld och då måste också en framgångsrik organisation hänga med i svängarna. Diagnoser som tidigare ansågs icke behandlingsbara, kan idag behandlas framgångsrikt och det är fantastiskt, säger Lise Lidbäck.
Hon berättar att fler diagnosgrupper knackar på dörren och vill också vara med i Neuroförbundet.
-Det är spännande och vi säger att vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Våra medlemmar vet hur det är att leva med en neurologisk diagnos.

Antar utmaningarna

Den neurologiska forskningen går Neuroförbundets deltagare höll upp den goda stämningen under ordförandekonferensenFoto: Håkan Sjunnesson NeuroMediaframåt på flera fronter de senaste åren, vilket Lise Lidbäck naturligtvis är tacksam för.
-Samtidigt ser vi att våra medlemmars sociala rättigheter krymper allt mer och tillgång till såväl sjukvård som rehabilitering är oerhört ojämlik över landet.
-Ett annan utmaning är att vi får fler medlemmar, men samtidigt är det allt färre som vill arbeta med traditionellt föreningsarbete. Vi tar oss an dessa utmaningar med stor entusiasm och tillsammans kommer vi att bygga vidare på ett Neuroförbund som är starkare än någonsin, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-Förbundsstyrelsens absolut största prioritet är att hitta olika former för att stärka såväl föreningar som vi-känslan. Vi vill ha input och synpunkter för att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi har fått ett hedersamt uppdrag som är viktigt att förvalta. Tillsammans kan vi göra skillnad, hävdar Lise Lidbäck.

Tog saken i egna händer

Johan Nilsson, ordförande i nybildade Jämtland/Härjedalens distriktsförbund var nöjd efter genomgången av förbundets arbete.Ett 100-tal ordföringar och kassörer från Neuroförbundets lokalföreningar samlades till konferens nyligen. Helt ny var Johan Nilsson, entusiastisk ordförande i nybildade distriktsföreningen i Jämtland/Härjedalen.-Det här är spännande och jag tycker att det idépolitiska arbetet är jätteviktigt att driva lokalt, säger Johan Nilsson. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
-Det är mycket nytt att ta in så här när man är ny i detta sammanhang, men det är kul, säger Johan Nilsson. Hemma i Jämtland saknade han att det inte fanns någon distriktsförening för Neuroförbundet.
-Det tyckte jag var dåligt. Därför var vi några som tog tag i saken och organiserade oss, säger Johan Nilsson.
-Jag tycker att det idépolitiska arbetet är jätteviktigt att driva lokalt, när det gäller till exempel färdtjänst.

Sammanhang med förståelse

-Jag har en neurologisk diagnos sedan födseln och valde att gå med i förbundet för några år sedan, berättar Johan Nilsson. Han ser ett stort behov av ett bra socialt sammanhang för många med en neurologisk diagnos och funktionsnedsättning.
-Det behövs forum att få träffas naturligt och driva viktiga frågor. Det är också skönt med ett sammanhang där det finns en förståelse från andra när det gäller frågor kring neurologiska diagnoser.
-Att man till exempel snabbt kan bli trött i hjärnan eller har svårt att hitta orden ibland. Det behovet finns verkligen och jag tycker det är kul att få vara med och fylla det här uppe i Jämtland och Härjedalen framöver.

Personlig assistans nödvändig

Johan Nilsson säger sig vara en verklig föreningsmänniska och är med i andra föreningars styrelser också.
-Jag älskar föreningslivet med lite ordning och reda. Stadgar och protokoll tycker jag är intressant, säger Johan och skrattar. Han har fått sin personliga assistans beskuren tidsmässigt, men har fortfarande kvar åtta timmar per dag och kan därför leva ett utåtriktat och rikt liv.
-Den personliga assistansen betyder väldigt mycket och jag kan tack vare den lättare leva ett liv som andra. Och framöver Jag tycker att vi ska jobba ännu mer idépolitiskt med bland annat möjligheten till färdtjänst och parkeringstillstånd.

Kanslipersonal om framtiden

Under konferenshelgen medverkade också Kent Andersson Neuroförbundets kassaförvaltare och Bengt Olsson och Johanna Andersson, förste respektive andre vice ordförande i Neuroförbundets styrelse. Med från styrelsen var också Johan Gunnarsson, Ewy Falk, Kerstin Kjellin och Petra Nilsson.
Från kanslipersonsonalen medverkade Roger Lindahl, Karin Månsson, PJ Tjärnberg, Max Ney och Lena Asplund. De berättade om olika delar av förbundets arbete framöver. Mycket är på gång och närmast är bland annat Neuroförbundets opinionsmedverkan under Almedalsveckan på Gotland på tapeten, liksom andra sommaren med BrainBus, den rullande utställningen om hjärnan och hjärnans sjukdomar.

 Marit Jenset, Neuroförbundets generalsekreterare föreläste om förbundets vardagsarbete. Text & foto: Håkan Sjunnesson
Marit Jenset, Neuroförbundets generalsekreterare föreläste om förbundets vardagsarbete.

Kent Andersson Neuroförbundets kassaförvaltare talade ekonomi. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Kent Andersson Neuroförbundets kassaförvaltare talade ekonomi och förbundet är framgångsrikt när det gäller insamlingar och kampanjer, som ger pengar till den neurologiska forskningen via Neurogåvan.se

Johanna Andersson ny 2:a vice ordförande i förbundsstyrelsen Neuroförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Johanna Andersson ny 2:a vice ordförande i förbundsstyrelsen Neuroförbundet.

Johan Gunnarsson i förbundsstyrelsen är en av alla energiska krafter för framtiden. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia
Centrala Johan Gunnarsson i förbundsstyrelsen är en av alla energiska krafter för framtiden.

Entusiastiska miner bland deltagarna från hela Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Entusiastiska miner bland deltagarna från hela Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Entusiastiska miner bland deltagarna från hela Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Text & foto: Håkan Sjunnesson

Läs mer om Neuroförbundets arbete och organisation>

Ge en gåva till den neurologiska forskningen via Neurogåvan.se>