Funktionshinderdagen- Mycket att slå vakt om och vi tar fighten!

  • Datum: 15-12-03, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

- Idag på Internationella funktionhinderdagen kan jag konstatera att vi i Neuroförbundet har en viktig roll. Visst har mycket blivit bättre, men många tidigare vinster är hotade. De måste vi slå vakt om. Vi tar fighten och påverkar, hävdar förbundsordförande Lise Lidbäck.

Poddradio: Detta tycker Neuroförbundets ordförande om situationen idag på Internationella funktionshinderdagen> (MP3-dokument, 4.6 MB)

Idag på Internationella finktionshinderdagen Lise Lidbäck i en av alla manifestationer som ordförande för Neuroförbundet. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMediaär det inte bara viktigt utan direkt nödvändigt att vi som lever med funktionsnedsättningar medverkar i arbetet som så direkt berör våra möjligheter och rättigheter att leva som andra! Det tycker Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.
Hon pekar på en hel rad utredningar, såväl pågående som aviserade, som sannolikt kommer att kraftigt försämra livsvillkoren för många med en eller flera funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om LSS, reformerat bilstöd och översyn av handikappsersättning.

Får inte försämras

- Det finns omfattande statistik som visar att personer som lever med funktionsnedsättningar har sämre livsförutsättningar och sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen. Och då är det verkligen inte okey att försämra läget ytterligare, tycker Lise Lidbäck.
Regeringen har i år givit MFD (den nya Myndigheten för delaktighet) i uppgift att föreslå hur genomförandet och uppföljningen av funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk.
- Neuroförbundet och ett flertal andra förbund har deltagit i olika workshops och har haft möjlighet att påverka. Men varför uppfinna hjulet igen? Vi har redan bra lagstiftningar och målsättningar. Det stora problemet är att de inte följs, hävdar Lise Lidbäck och fortsätter:

Vi ser till att bli inbjudna

- På Neuroförbundet arbetar vi mycketLise Lidbäck uppvaktar två ministrar hösten 2015Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia aktivt med att försöka ta plats i så många utredningar och samråd som bara är möjligt. Får vi inte inbjudan, så ser vi till att få det. Ett bra exempel på detta är vår direkta delaktighet i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för såväl ms som Parkinson.
- Det har nu lett till att vi får vara med i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för diagnosen stroke framöver också.
- Vi kommer att fortsätta att kämpa för våra medlemmars rättigheter och kommer aldrig att ge upp kampen för alla människors lika värde och rättigheter att leva det liv de själva väljer, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>