Hälso- och sjukvårdsminister talar om pengar

  • Datum: 16-10-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Professionen ropar efter mer kompetens och tid. Neuroförbundets medlemmar säger att alla investeringar i vården får bra resultat om patienten involveras. Så börja fokusera på att involvera patienten"

"Alla investeringar i hälso- och sjukvården är välkomna och mer behövs. Samtidigt måste takten öka för att vården bättre ska informera och involvera patienten. När endast 2 % procent patienterna får information om sin patientlag vid vårdbesök är det långt kvar att nå den effektivisering ansvariga politiker så ofta pratar om". Säger Lise Lidbäck Förbundsordförande Neuroförbundet

"Tillgängligheten i vården ska öka med bred reform" - skriver Gabriel Wikström (DN)Gabriel Wikström

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att kunna förbättra tillgängligheten till vården är att problem med bemanning och kompetensförsörjning kan lösas, skriver Gabriel Wikström

Utvecklingen ska vändas. Människors oro för att vården inte finns där när man behöver den måste tas på allvar. Jag har nu fått statsministerns uppdrag att öka tillgängligheten i vården. Vi vill stärka patientens ställning, utveckla vårdgarantin och effektivisera och digitalisera vården, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Läs hela debattinlägget på: http://www.dn.se/debatt/tillgangligheten-i-varden-ska-oka-med-bred-reform/