Hoppas att hästburen rehabilitering införs över hela landet

  • Datum: 16-06-08, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Text&Foto: Håkan Sjunnesson / nyhetsredaktör Neuroförbundet Media

-Projektet Aktiv rehab och ridterapi i Falun har fått större genomslag än vad vi förväntade oss och öppnat många nya möjligheter. Vi hoppas nu att den modell som projektet tagit fram, implementeras för likvärdig rehabmöjlighet i hela landet, säger projektledaren Gunnel Eld.

Det treåriga rehabiliteringsprojektet -Projektet Aktiv rehab och ridterapi i Falun har fått större genomslag än vad vi förväntade oss och öppnat många nya möjligheter. Vi hoppas nu att den modell som projektet tagit fram, implementeras för likvärdig rehabmöjlighet i hela landet, säger projektledaren Gunnel Eld. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet mediaAktiv rehab och ridterapi i Dalarna är avslutat. Projektledaren Gunnel Eld är fylld av inspiration och berättelser från personer med neurologsika diagnoser, som fått möjligheten till den här formen av rehabilitering på hästryggen. Hon minns Neurodagen 2012 när projektgruppen fick en halv miljon kronor från Neuroförbundets fond:
-Ögonblicket att ta mot så mycket pengar kändes förtroendefullt och ansvarsfullt. Och stort att få göra något bra för vår målgrupp.

Hon berättar att stipendiet/pengarna går till forskning med vetenskaplig utvärdering av vårt projekt Aktiv Rehab & Ridterapi i samarbete med SLU Alnarp. Resultaten beräknas vara klara att presenteras under 2017.
-Allmänna Arvsfonden har finansierat projektet, men arvsfondspengar får inte gå till forskning, så stipendiet blev ett bra komplement, berättar Gunnel Eld, som fick fler frågor:

Projektet Aktiv rehab och ridterapi i Dalarna är avslutat. Projektledaren Gunnel Eld är fylld av inspiration och berättelser från personer med neurologiska diagnoser, som fått möjligheten till den här formen av rehabilitering på hästryggen. Hon minns Neurodagen 2012 när projektgruppen fick en halv miljon kronor från Neuroförbundets fond:-Ögonblicket att ta mot så mycket pengar kändes förtroendefullt och ansvarsfullt. Och stort att få göra något bra för vår målgrupp.Hon berättar att stipendiet/pengarna går till forskning med vetenskaplig utvärdering av vårt projekt Aktiv Rehab & Ridterapi i samarbete med SLU Alnarp. Resultaten beräknas vara klara att presenteras under 2017. Foto. Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet mediaProjektet Aktiv rehab och ridterapi i Dalarna är avslutat och 2012 fick projektet en halv miljon kronor från NHR-fonden. (fr.v.) Åsa Hedman projektgruppen, Barbro Ödlund projektgruppen, Postkodlotteriets Hanna Grahf, snett bakom henne Marie Gudmundsson projektledare/OHI certifierad ridterapeut, riddeltagare Sofia Roman, därefter Gunnel Eld projektgrupp och initiativtagare och Kathleen H. Bengtsson, Neuroförbundets dåvarande ordförande 2012.

*

Hur blev resultatet av ert 3-års projekt med rehabilitering på hästryggen tycker du?
-Ideella föreningar får söka medel från Allmänna Arvsfonden för projekt och vikten ligger vid projektansökan på nytänkande och en plan för överlevnad när projektet är slut. Vi har nått vårt mål från projekt till att verksamheten är implementerad inom Landstinget Dalarna som behandling i flera av länets kommuner inom fritid/folkhälsa.
-De stöttar tillgängliga ridklubbar att bredda ridverksamheten med rätt kompetens för att möta en ny målgrupp med stora behov. Vår målgrupp har fått en ny möjlighet att bygga upp sin styrka och livsmod. Dessutom att träna för att behålla sin arbetsförmåga med hjälp av hästen som resurs, som ger livskvalitet. Det tycker jag är ett gott resultat av projektet.

Är ni nöjda med ert arbete under projektet?
-Vi har varit en projektgrupp på fyra personer som kompletterat varandra mycket bra. Det har varit tre personer från Neuroförbundet; Barbro Ödlund, Åsa Hedman och jag. Sedan har vi har köpt in professionell hjälp av-Projektet Aktiv rehab och ridterapi i Falun har fått större genomslag än vad vi förväntade oss och öppnat många nya möjligheter. Vi hoppas nu att den modell som projektet tagit fram, implementeras för likvärdig rehabmöjlighet i hela landet, säger projektledaren Gunnel Eld. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media Marie Gudmundsson.
-Projektet har fått större genomslag än vad vi förväntade oss genom att vi öppnat många nya möjligheter för vår målgrupp och även möjligheten för vit sektor att möta grön sektor. Deltagarna säger att man rehabiliteras bättre i "frisk" miljö.

Är det något som fungerat mindre bra?
-Det är en utmaning att utveckla samhället och om man tror på något får man inte ge upp. För det krävs ett enträget arbete för att få landsting och kommuner intresserade och första tanken för politiker är kanske pengar och kostnader. Därefter förstår de förhoppningsvis att med bredare utbud inom rehabilitering och förebyggande arbete inom folkhälsa finns hälso- samhällsekonomiska vinster.
-Fysisk aktivitet kommer alltmer i fokus inom folkhälsoarbete, men det är inte lika lätt för alla. Det är känt att fysisk inaktivitet kan leda till sekundära sjukdomar, vad kostar det? 30 minuter på hästryggen i skritt, motsvara 30 minuters promenad och det betyder mycket om man har en funktionsnedsättning.I Neuroförbundets Reflex Magasin nr 4-2015 medverkade Rune Åslund om sin rehabilitering på hästryggen efter en stroke. Foto: Håkan Sjunnesson

Hur mycket arbete har du/ni i projektledningen lagt ner i detta arbete?
-Det törs jag inte tänka på och tänker heller inte på, för det är nog det bästa jag gjort i mitt liv hittills. Jag upplever att vi känt likadant i projektgruppen och deltagarrösterna talar sitt tydliga språk vad det betyder för dem. Jag är glad att initiativet gett så många människor en bättre livskvalitet.

Vad hoppas du med hästburen rehabilitering i framtiden?
-Att den modell som projektet tagit fram implementeras för likvärdighet i hela landet. Landsting och kommuner samverkar med tillgängliga och kvalitetssäkrade ridverksamheter som har tillgång till rätt kompetens. En kedja skapas från behandling till möjlighet att utöva fysisk aktivitet och meningsfull aktivitet som ger hållbara hälsovinster för de med störst behov och med vår logga Aktiv Rehab & Ridterapi som kvalitetsstämpel.
-Vi ser Aktiv Rehab & Ridterapi lika viktigt för en god hälsa och på lika villkor som några av tidigare Arvsfondsprojekt som utvecklat samhället. Jag tänker på färdtjänst, personlig assistans, Bris, Friends, klassmorfar, Cirkus Cirkör, säger projektledaren Gunnel Eld.

Håkan Sjunnesson

Läs projektrapporten om Aktiv rehab och ridterapi> (PDF-dokument, 1.1 MB)

Läs mer om neurologisk rehabilitering för olika neurologiska diagnoser>

I Neuroförbundets Reflex Magasin nr 1-2013 medverkade Sofia Roman om sin rehabilitering på hästryggen. Foto: Håkan SjunnessonI Neuroförbundets Reflex Magasin nr 1-2013 medverkade Sofia Roman, som har diagnosen als, om sin rehabilitering på hästryggen. Foto: Håkan Sjunnesson

Även i Reflex magasin nr 4-2015 handlade det om neurlogisk rehabilitering och då följde vi Rune Åslund på sin väg tillbaka efter en stroke.

Läs mer om Neuroförbundet Dalarnas projekt kring rehabilitering på hästryggen>