Hultling hoppfull över metod som gör förlamade Ians hand rörlig

  • Datum: 16-04-14, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Ian Burkhart i USA blev förlamad efter ryggmärgsskada men har nu kunnat använda en hand. Forskarna har lyckats leda om signalerna från hjärnan till handen.
-Det här känns hoppingivande för framtiden, säger rehabiliteringsläkaren Claes Hultling.

-Denna process har tidgare varit en-Denna process har tidgare varit en utopi men nu har den här forskargruppen lyckats med den och det är ett steg framåt, bekräftar Claes Hultling, VD för Spinaliskliniken. Han är också ordförande för Neuroförbundets forskningskommitté, som årligen fördelar ett par miljoner kronor till olika patientnära forskningsprojekt inom neurologin. Foto: Håkan Sjunnesson utopi men nu har den här forskargruppen lyckats med den och det är ett steg framåt, bekräftar Claes Hultling, VD för Spinaliskliniken. Han är också ordförande för Neuroförbundets forskningskommitté, som årligen fördelar ett par miljoner kronor till olika patientnära forskningsprojekt inom neurologin.
Filmsekvenser på Youtube och i TV visar förlamade Ian Burkhart med en kontakt på hjässan framför en dator. Enheten på huvudet registrerar var i hjärnan signaler uppstår när Ian tänker på en handrörelse.Filmsekvenser på Youtube och i TV visar förlamade Ian Burkhart med en kontakt på hjässan framför en dator. Enheten på huvudet registrerar var i hjärnan signaler uppstår när Ian tänker på en handrörelse. Foto: SVT/Youtube/Nature
Så ser man att handen verkligen rör sig och kan greppa om saker och Ian själv blir väldigt förvånad, liksom alla omkring honom i rummet.
En bilolycka gjorde att Ian Burkhart blev näst intill totalförlamad genom en ryggmärgsskada. Nervisignalerna mellan hjärnan och musklerna kom inte längre fram. Enligt läkarna skulle han få leva med det resten av livet. Nu fyra år senare har han fått tillbaka viss rörlighet, tack vare ett team forskare som lyckats koppla om Ians hjärnsignaler och leda dem förbi brottstället i nacken.

Ian har mikroelektroder in i hjärnan

Men en grupp forskare och ingenjörer vid Ohio-universitet i Columbus, USA, och Battelle-institutet ville se om det gick att leda signalerna runt brottet och därmed kringgå problemet. En uppsättning mikroelektroder implanterades i Ians huvud vid hjärnans motoriska centrum, och gav teamet ett "fönster" dit in. Man valde särskilt ett område aktivt vid handrörelser.
Sedan användes algoritmer som lärde sig att avkoda aktiviteten i hjärnans nervceller och hur dessa såg ut när Ian tänkte på att röra en hand eller arm.

Därför är Hultling hoppfull

Rehabiliteringsläkaren Claes Hultling vid Spinaliskliniken lever själv med en ryggmärgsskada och forskar och driver ett framgångsrikt sarbete för ryggmärgsskadades rehabilitering. Han har sett flera forskargruppers förhoppningar stupa om att kunna laga ryggmärgsskador genom åren. Men detta som nu forskargruppen vid Ohio-universitet och Battelle-institutet presenterar gör honom hoppfull på riktigt:
-Det här är ett steg framåt och utvecklingen nu är mycket bättre än för tio år sedan. Jag har levt med bruten nacke i 32 år och varje år har jag fått höra att vi snart är framme vid någon form av behandling som skulle kunna reparera ryggmärgen. Men det har visat sig att det hela tiden varit långt kvar till en klinisk applikation. Men det här som forskargruppen vid Ohio-universitet och Battelle-institutet nu visar känns hoppingivande. Denna process har tiidgare varit utopi men nu har de lyckats och det är ett steg framåt, bekräftar Claes Hultling.

Leder om nervsignaler

Hultling förklarar att nervcellerna i Ians hjärna finns kvar, som hos alla som får en ryggmärgsskada. Men efter ryggmärgsbrottet kan de inte utföra de uppgifter som hjärnan och kroppen vill göra.
Då har forskargruppen nu lyckats leda om hjärncellernas signaler via tunna elkablar till en kraftfull dator. Där sorteras alla nervsignaler och impulser upp och skickas sedan kondenserade vidare till elektroder som är fästa vid Ians underarm. Där stimulerar elektroderna nerver som i sin tur styr musklerna, i det här fallet i Ians hand.

Hultling känner Ian sedan skidskola

Claes Hultling känner faktiskt Ian Cleas Hultling är en skicklig skidåkare i sin sitski. Foto. Emil HultlingBurkhart lite grand, efter att de möttes på Totalskidskolan i Åre, där Ian också ville lära sig åka skidor, som Claes Hultling gör, trots en hög ryggmärgsskada. Han tycker naturligtvis att det Ian får vara med om nu, är väldigt spännande för den neurologiska forskningen och driver den framåt:
-Den här tekniken skulle nog kunna användas även vid hjärnskador och andra diagnosgrupper, så länge hjärncellern i hjärncortex är intakta. Hoppet är det sista som överger människan.

Lösa hygien och smärta viktigare

Han är dock skeptisk till att själv vara med som försöksperson i de här arbetet med att leda om hjärnsignaler.
-Nej, det får andra generationer engagera sig i. Jag har hittat min form för att leva ett bra liv med min ryggmärgsskada.
-Men det många journalister inte reflekterar över när den här typen av sensationella nyheter kommer, är alla de vardagsproblem som vi med ryggmärgsskador har och som borde få högre prioritet för att lösas. Som att kunna klara av att hantera sin urinblåsa, tarm och kunna ha ett sexliv. Och inte minst att kunna hantera och få hjälp med den smärta som nästan hälften av alla ryggmärsskadade måste leva med.
-Det pågår arbete för att lindra smärtproblematiken men det är svårt, säger Claes Hultling.

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media (med stöd av SR-intervju)

Läs porträttintervjun med Claes Hultling i Neuroförbundet Reflex magasin nr 1-2016 (sid 16-20) om hans forsknings- och rehabiliteringsarbete för ryggmärgsskadade>

Hör poddradiointervjun med Claes Hultling och läs webbreportaget om honom>

Filmsekvenser på Youtube och i TV visar förlamade Ian Burkhart med en kontakt på hjässan framför en dator. Enheten på huvudet registrerar var i hjärnan signaler uppstår när Ian tänker på en handrörelse.

Filmsekvenser på Youtube och i TV visar förlamade Ian Burkhart med en kontakt på hjässan framför en dator. Enheten på huvudet registrerar var i hjärnan signaler uppstår när Ian tänker på en handrörelse.

Filmsekvenser på Youtube och i TV visar förlamade Ian Burkhart med en kontakt på hjässan framför en dator. Enheten på huvudet registrerar var i hjärnan signaler uppstår när Ian tänker på en handrörelse.
Se videoklipp på Youtube när Ian kan röra sin hand>