Svar på insändare: Hur länge ska svensk lagstiftning diskriminera jägare med funktionsnedsättning?

  • Datum: 15-03-19, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Foto: Jan Henricson Svensk jakt.se
Svar:
Landshövdingen vill ha ny jaktlag. Länsstyrelsen i Norrbotten vill arbeta för en lagändring som ska underlätta för funktionshindrade.

Länsstyrelsen i Norrbotten vill arbeta för en lagändring som ska underlätta för funktionshindrade.

- Det finns tyvärr inget utrymme i gällande lagstiftningen att göra andra tolkningar än dem vi har gjort, säger Ulf Bergelin, enhetschef på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten till Nordnytt.

Det går att få dispens som funktionshindrad och bedriva jakt från ett motordrivet fordon. Men då tillåts bara jakt på vissa djur. Enligt Länsstyrelsen är den paragraf i jaktförordningen som Jägarförbundet hänvisar till, där det står att en rullstolsburen person får bedriva jakt på däggdjur med motordrivet fordon, inte är tillräcklig för att ge dispens till all slags jakt på djur.
Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/landshovdingen-vill-ha-ny-jaktlag

"Hur länge ska svensk lagstiftning diskriminera jägare med funktionsnedsättning?

I Svensk lagstiftning slår man allt mer fast att personer med funktionsnedsättning ska ges möjligheter till ökad delaktighet. Regeringen skrev 2007 under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och från den 14 januari 2009 gäller konventionen i Sverige.

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande frihet för alla personer med funktionsnedsättning. Det är ett synsätt som ska genomsyra hela det svenska samhället. I verkligheten är det dock inte så.

Trots att politiker och myndigheter känner till lagstiftningens intentioner så krävs fortfarande att jägare med funktionsnedsättning ansöker om ett otal dispenser och tillstånd för att kunna jaga och delta i viltvården.

Är du jägare och behöver ett motordrivet förflyttningshjälpmedel för att ta dig ut i terrängen då möts du idag inte av vackra vyer, storslagen natur eller upplevelser i skogen – utan av ett onödigt och ogenomträngligt snår av byråkrati. Personen måste vid länsstyrelsen söka dispens från jaktlagstiftningen och terrängkörningslagen. Beviljade dispenser varar i tre till fem år och omfattar bara de län eller anmälda jaktområden och det vilt man sökt dispens för.

Dispenserna omfattar hela länet eller endast angiven jaktmark. Ska man jaga fågel, skogshare eller bäver måste detta nämnas i dispensansökan. Riksdagen har de två senaste åren behandlat ett antal motioner som krävt förändring, utan resultat. I år är det sammanlagt åtta motioner inlämnade av Sveriges tre största partier med yrkanden om att underlätta möjligheterna för jägare med funktionsnedsättning att delta i jakt.

Det handlar om en grupp jägare på 150–200 personer i hela landet som i dag är utsatta för godtyckliga bedömningar av tjänstemän på länsstyrelserna – länsstyrelser som dessutom gör olika tolkningar av samma lagstiftning.

Förhoppningsvis finns det så mycket kraft i våra riskdagsledamöter att det kan bli en förändring i lagstiftningen.

Vi anser det självklart att samma jaktregler och möjlighet ska gälla för alla jägare även om du har en funktionsnedsättning.

Lisa Lidbäck Ordförande Neuroförbundet
Rikard Södergren Projektledare Jakt för alla – tillänglighet, Svenska Jägareförbundet
Rasmus Isaksson Ordförande DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Thomas Björklund för styrelsen, Jägareförbudet Dalarna"

Källa: http://www.dt.se/opinion/debatt/hur-lange-ska-svensk-lagstiftning-diskriminera-jagare-med-funktionsnedsattning
Källa: https://www.facebook.com/nervsystemet/posts/658229764272353
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motverka-diskriminering-av-jag_H202461/?text=true
Källa: http://www.op.se/opinion/debatt/jagare-med-funktionsnedsattning-diskrimineras