Jennie tyckte till på remisskonferens inför kongress

  • Datum: 17-02-21, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Under två dagar diskuterades Neuroförbundets framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur medlemskapet ska se ut, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Lyssna på poddradioreportaget!

Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMediaLyssna (MP3-dokument, 6.0 MB) på Neuropoddens reportage från Valjeviken i Sölvesborg med Jennie Hedrén Hasselroos och Nils Kjeller. Ett 20-tal förtroendevalda från Neuroförbundets lokala och regionala sammanhang i södra Sverige samlades där till remisskonferens> (MP3-dokument, 6.0 MB)

De här remisskonferenserna ska nu under mars 2017 hållas i Luleå, Bollnäs, Örebro och Stockholm och har i helgen hållits i Mölndal och på Valjeviken i Sölvesborg, där Jennie Hedrén Hasselros var en av deltagarna.
Hon är ordförande i Neuroförbundet kronoberg och är positiv till att man regionalt nu fått chansen att tycka till om några stora framtidsfrågor, som sedan ska behandlas för beslut på Neuroförbundets nästa kongress, den 8-10 september 2017.

Poddradio & foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'

Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'

Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
'

Work Shop på Valjeviken - remisskonferens inför Kongressen 2017 Foto: Magnus Andersson
WorkShop på Valjeviken - remisskonferens inför Kongressen 2017 Foto: Magnus Andersson / NeuroMedia

Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'

Magnus Andersson. Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Neuroförbundets Magnus Andersson redovisar medlemsundersökningens resultat

'Roger Lindahl. Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Kongressgeneralen Roger Lindahl på remisskonferensen i Sölvesborg

'

1

'

Pj Kärnberg inför remisskonferenserna. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
PJ Tjärnberg inför remisskonferenserna 2017

'

Jennie Hasselroos poddradiointervjuas av Håkan Sjunnesson. Foto: PJ Kärnberg
Jennie Hedrén Hasselroos poddradiointervjuas av Håkan Sjunnesson NeuroMedia

'

 Under två dagar diskuterades framtidsfrågor på Valjevikens kursgård; om hur Neuroförbundets medlemskapet ska se ut i framtiden, hur en större direktdemokrati kan se ut och om Neuroförbundet också kan bli en paraplyorganisation för mer sällsynta neurologiska diagnosers organisationer. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Nils Kjeller

'

Så här såg det ut i Mölndal när remisskonferensen hölls inför kongressen 2017

Remisskonferensen i Mölndal 18 februari 2017. Foto: PJ Kärnberg
Under remisskonferensen i Mölndal 2017. Foto: PJ Tjärnberg

'

Här är övriga platser och datum för remisskonferenser under mars 2017

10-11 mars, Scandic Victoria, Kista (Stockholm)
för
lokalföreningar i Stockholm, Södermanland, Gotland

12-13 mars, Patienthotellet Vistet på Sunderbyns sjukhus , Luleå
för lokalföreningar i Västerbotten och Norrbotten

24-25 mars, Scandic Örebro
för lokalföreningar i Värmland, Örebro, Östergötland, Jönköping, Västmanland

26-27 mars, Bollnäs folkhögskola
för lokalföreningar i Dalarna, Västernorrland, Uppsala, Gävleborg, Jämtland

'

Och här är grundresonemangen för de övergripande framtidsfrågor som nu diskuteras inför Neuroförbundets kongress 8-10 spetember 2017

'

Medlemsavgifter och Attraktivt medlemskap

Förbundets strävan de senaste kongresserna har varit att minska antalet nivåer på medlemsavgifterna för att nå fram till enhetliga avgifter oavsett vilken lokalförening man tillhör. Efter senast kongressen är det fastställt att avgiften för huvudmedlem år 2018 är 340 alternativt 380 kronor. Avgiften för närståendemedlem är fastställd till 200 kronor.

På förbundskongressen vill vi ha ett förslag om enhetliga medlemsavgifter och om nuvarande benämningar huvudmedlem respektive närståendemedlem är de bästa eller förslag på nya. Hur ska vi kunna locka fler att bli medlemmar, exempelvis även yngre och personer med annan etnisk bakgrund? Vilka förväntningar behöver vi leva upp till för att få fler att vilja teckna sig för ett medlemskap? Är vi mogna att föreslå ett web-medlemskap?

'

Paraplyorganisation

Idag arbetar förbundet aktivt för 18 uttalade diagnoser och symptom, men neurologin innehåller så många fler diagnosgrupper. Av och till uppvaktas vi av föreningar vars diagnoser vi inte omfattar, som vill ansluta sig kollektivt för att arbeta under Neuroförbundets paraply.
Vi kan samtidigt konstatera att vi fått konkurrens från nya organisationer som bildats av medlemmar som upplever att Neuroförbundet inte erbjudit tillräckligt med möjligheter att engagera sig i diagnosspecifika frågor.
Förbundet behöver hitta fler och nya arbetsformer som kan tillgodose behoven av diagnosinformation och nya former av engagemang på ett ännu bättre sätt än vad vi kan göra idag. Då kan fler känna sig hemma i förbundet och vi kan växa som organisation.

Neurologin utvecklas nu i rasande takt. Allt fler diagnoser och skador kan behandlas framgångsrikt. Det faktum att så många som var tredje person någon gång under sin livstid behöver neurologisk behandling, visar också på att vårt förbunds verksamhet nu är viktigare än någonsin. Det handlar om att skynda på utvecklingen och inte minst se till att våra medlemmar får tillgång till allt det nya. För att klara detta och för att säkerställa vårt förbunds framtid måste vi följa omvärldsutvecklingen och börja tänka i nya banor.

'

Samordnad opinionsbildning och Framtida regionindelning

Vi i Neuroförbundet har under ett antal år nu försökt och till vissa delar också lyckats skapa en samverkan i intressepolitiska frågor på riks, läns och lokalnivå. Exempel på detta är arbetet med rehabiliteringsgrupper i ett antal länsförbund och arbetet med Neurorapporterna. Men vi har en hel del kvar för att ytterligare kunna spetsa det arbetssättet. Att vi jobbar samordnat och att våra lokalföreningar, länsförbund och regioner känner delaktighet och på ett tidigt stadium kan förbereda sig för sina insatser är viktigt för att lyckas. Hur kan vi förstärka vårt arbete med samordnad opinionsbildning och hur anpassar vi vår organisation till den nya regionindelningen?

'

Föreningslivet imorgon

Våra lokalföreningar är av tradition väldigt duktiga på att skapa medlemsaktiviter av olika slag, främst handlar det om lättare rehabaktiviteter, utflykter och underhållnings- och samvaroträffar men också temamöten om olika symtom, diagnoser med mera. Det som har varit svårare är det intressepolitiska arbetet på kommunal nivå.

Hur tar vi vara på medlemmars vilja till engagemang? Vilka möjligheter finns att engagera sig på annat sätt än det traditionella i vår organisation? Måste föreningsmöten vara fysiska?

'

Stadgefrågor

Neuroförbundet har kongress vart fjärde år då upp till 141 ombud träffas för att besluta om ny styrelse, inriktning på organisationens arbete med mera. Vi upplever att det är en omfattande och arbetskrävande process till höga kostnader att arrangera kongresserna. Är det en representativ skara som representerar medlemmarna? Kan vi förändra arbetssättet och samtidigt höja demokratin samtidigt som vi kan begränsa kongressen i tid?

#

Läs mer om Neuroförbundets omfattande arbete för en optimerad neusrosjukvård och ett samhälle tillgängligt och användbart för alla>

Läs mer om Neuroförbundets kongress 2017> (Bara för medlemmar!)

Läs om hur Neuroförbundets nuvarande ordförande Lise Lidbäck resonerar inför kongressen 2017 och förbundets framtidsfrågor>