ISF-rapport fyller bränsle till fortsatt nödstoppskrav på assistanskapning

 • Datum: 16-12-15, Publicerad av Håkan Sjunnesson
 • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i upp­drag att undersöka hur Försäkringskassan tolkar reglerna kring personlig assistans.
-Rapporten bekräftar det vi länge hävdat, att ny domstolspraxis och nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många med svåra funktionsnedsättningar förlorar sin assistans helt eller delvis, hävdar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

I den aktuella frågan om LSS och personlig assistans, gav Regeringen Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i upp­drag att undersöka hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och i vilken utsträckning ansvar kan utkrävas om något går fel.
Nu har ISF:s rapport kommit och ISF har dessutom undersökt domstolspraxis som berör egen­vården och hur den påverkar hur Försäkringskassan tillämpar reglerna om assistansersättningen.
I sin tolkning slår ISF fast att Försäkringskassan inte får bevilja assistansersättning för sjukvår­dande insatser, som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Däremot kan Försäk­ringskassan bevilja assistansersättning för insatsen, om det bedöms att en sådan åtgärd kan utföras som egenvård, till exem­pel av en personlig assistent.

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i upp­drag att undersöka hur Försäkringskassan tolkar reglerna kring personlig assistans.-Rapporten bekräftar det vi länge hävdat, att ny domstolspraxis och nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många med svåra funktionsnedsättningar förlorar sin assistans helt eller delvis, hävdar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media - NeuroMediaFörvånar inte Neuroförbundsordförande

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck har förekommit mycket i media kring assistansfrågan och senast idag blev hon intervjuad av Nyheterna TV4. Och när det gäller ISF:s rapport är Lise Lidbäck alltså inte förvånad.
-Den bekräftar bara vad Neuroförbundet och andra organisationer i funktionshindervärlden sett de senaste åren gebnom medlemmars rapportering. Och vi kräver fortfarande ett nödstopp av ytterligare nedskärningar när det gäller personlig assistans, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-ISF anger i sin rapport att de nya tolkningarna om egenvård och sjukvårdande insatser innebär "en mycket kraftig insnävning av rätten till personlig assistans i förhållande till vad som framgår av lagtexten". Dessutom har myndigheten konstaterat lagtexten inte ger stöd för något av dessa ställningstaganden, utan bygger på förarbetsuttalanden eller domstolspraxis som i sin tur bygger på förarbetsuttalanden, poängterar Lise Lidbäck och fortsätter med sitt förbunds krav:Lise Lidbäck i TV4Nyheterna den 15 december 2916 om ISF-rapporten och assistanskrisen
Lise Lidbäck i TV4Nyheterna den 15 december 2016 om ISF-rapporten och assistanskrisen

Här är Neuroförbundet krav

-Nu kräver Neuroförbundet att ISF:s rekommendation till Regeringen verkställs. Att se över om de grundläggande behoven uppfylls med den praxis som gäller idag. Detta måste påbörjas omedelbart och lagstiftningen måste ändras och förtydligas så att den uppfyller de ursprungliga intentionerna. Huvudmannaskapet måste också ses över, då rapporten klart och tydligt visar på stora brister." säger förbundsordförande Lise Lidbäck.

Stoppa Fk:s bedömningskriterier

-Neuroförbundet kräver vidare att kampanjbild assistans nödbromsde nya bedömningskriterierna som Försäkringskassan infört, omedelbart skall upphöra till dess att lagstiftningen säkrats enligt stiftarens intentioner. Nämligen att människor med funktionsnedsättning skall kunna leva ett värdigt liv som andra. När så grundläggande behov som andning och sondmatning räknas som egenvård, är det mycket allvarligt och något har gått väldigt fel!" hävdar Lise Lidbäck Neuroförbundet.

Gör olika bedömningar över landet

Hon betonar också att ISF-rapport 2016:16 om Sjukvårdande insatser och personlig assistans visar på en ojämlikhet över landet.
-Försäkringskassan har inte någon enhetlig bedömning över landet när det gäller hur behoven skall bedömas. Det faktum att olika kontor gör olika bedömningar skapar stor rättsosäkerhet, understryker Lidbäck.

Håkan Sjunnesson/ Neuroförbundet Media - NeuroMedia

isfs webbplats

'

Här är ISF:s gransknings huvudresultat


 • Försäkringskassan uppfattar att det är svårt att få tillräckliga underlag från hälso- och sjukvården som grund för om en åtgärd ska betraktas som egenvård eller inte.
 • I Försäkringskassans handläggning av assistansersättning är gränsdragningen otydlig och svår mellan om en åtgärd ska räknas som stöd som hör till brukarens dagliga liv eller ska räknas som en sjukvårdande åtgärd. Om åtgärden räknas som stöd i det dagliga livet kan den ingå i brukarens grundläggande behov.
 • Försäkringskassan har inte följt en enhetlig struktur för att bedöma när eller för vilka åtgärder hälso- och sjukvården bör ta ställning till om åtgärden är sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen eller egenvård.
 • Försäkringskassan har under år 2016 bestämt att egenvård inte kan vara grundläggande behov. Det motiverades av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Det gör det svårare för personer att kvalificera sig för statlig assistansersättning. Effekten har förstärkts genom en dom som innebär att så kallad medicinsk tillsyn inte heller kan vara grundläggande behov. Det medför att personer med stort behov av sjukvår­dande insatser, oavsett om insatserna utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen eller som egenvård, riskerar att mista den statliga assistansersättningen.
 • Det finns en oro hos dem som anordnar assistans över att de personliga assistenterna utför åtgärder där säkerheten för brukaren kan ifrågasättas.
 • En åtgärd som utförs med stöd av en egenvårdsbedömning omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningens ansvars­system. Det innebär att den personliga assistenten kan bli skyldig att betala skadestånd om hon eller han orsakar en sak- eller personskada.
 • Läs mer om detta på ISF:s webbplats: http://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/sjukvardande_insatser_och_personlig_assistans.cid5974
  '
  Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>

Läs mer och hör flera intervjuer i Neuropodden om den stora manifestationen den 3 december 2016 för att rädda LSS och assistansreformen, där Neuroförbundet var en av aktörerna>

Bli medlem i neuroförbundet och gå med i arbetet för en rättvis neurosjukvård, rätt till personlig assistans för alla som verkligen behöver den och ett användbart samhälle för alla>

'Här är listan på redaktioner som publicerat ISF-rapportnyheten om Neuroförbundets fortsatta nödstoppskrav för assistanskapning 20161215> (PDF-dokument, 22 kB)

Här kan du se TV4-nyhetsinslaget där Neuroförbundets ordförande uttalar sig om assistanssituationen och ISF:s rapport den 15 december 2016 (kort reklam i början!)> http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3690652

Lise Lidbäck i TV4Nyheterna den 15 december 2916 om ISF-rapporten och assistanskrisen http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3690652
Lise Lidbäck i TV4Nyheterna den 15 december 2016 om ISF-rapporten och assistanskrisen http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3690652


Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i upp­drag att undersöka hur Försäkringskassan tolkar reglerna kring personlig assistans.-Rapporten bekräftar det vi länge hävdat, att ny domstolspraxis och nya bedömningar från Försäkringskassan leder till att många med svåra funktionsnedsättningar förlorar sin assistans helt eller delvis, hävdar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media - NeuroMedia