Jämtland och Härjedalen organiserar sig

  • Datum: 15-05-07, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Efter några år utan lokalförening har nu en ny förening bildats för Neuroförbundets medlemmar i Jämtlands län.– De har verkligen visat att de förstår betydelsen av att lokalföreningar finns för medlemmarnas bästa, säger Roger Lindahl på Neuroförbundet.

Föreningen bildades den 15 februari 2015, då en entusiastisk styrelse valdes. Initiativtagare är medlemmarna Johan Nilsson och Matilda Sollén Jonasson.– Det är kul att Johan och Matilda enträget fortsatte att försöka förverkliga sin idé att bilda en förening, säger Roger Lindahl, som var mötesordförande när föreningen bildades.

– De förstår betydelsen av att lokalföreningar finns runt om i landet för medlemmarnasbästa. Lokalföreningen ger också stora möjligheter att bedriva politisk påverkanpå lokal nivå.

Roger Lindahl tycker att den nya styrelsen känns lagom mixad av olika kompetenser och intressen för att ta till vara på idéer och frågor som Neuroförbundets medlemmar vill driva i Jämtlands län.

Så gick de till väga

Bakgrunden är att två medlemmar, Johan Nilsson och Matilda Sollén Jonasson kontaktadeförbundskansliet hösten 2013, för att höra hur en lokalförening skapas och vilka regler som gäller.
Initiativtagarna skickade med rikskansliets hjälp förfrågan till medlemmar för att försöka fånga upp intresserade. Nästan ett år senare kände man att det fanns tillräckligt många för att på allvar försöka se möjligheten att få idén bli verklighet. Samtliga medlemmar bjöds in till ett informationsmöte på Remonthagen i Östersund.

» De förstår betydelsen av att lokalföreningar finns runt om i landet för medlemmarnas bästa. Lokalföreningen ger också stora möjligheter att bedriva politisk påverkan på lokal nivå. «

Rehabkonferens effektiv

På mötet bildades en interimistisk styrelse som hade att förbereda ett årsmöte för att bilda föreningen. Man behövde skriva förslag till verksamhetsplan och budget, ge förslag till styrelse, valberedning och revisorer och arrangera årsmötet. Och nu är de i mål.Samtidigt som Johan Nilsson och Matilda Sollén Jonasson arbetade med att bilda föreningen,fanns en arbetsgrupp i Jämtland som jobbade med att arrangera en rehabiliteringskonferensi Neuroförbundets regi.
– På den konferensen hördes många rösterom behovet av en förening och beslutsfattare tyckte det skulle vara bra om en förening bildades för att ta vara på intresset för att skapa en bra rehabilitering i dialog med politiker och tjänstemän, säger Roger Lindahl.

Detta vill den nya styrelsen göra:

- Skapa olika medlemsaktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål
- Engagera sig i intressefrågor inom kommunernas och regionförbundets ansvarsområden
- Ta tillvara enskilda medlemmars engagemang och kunna bilda arbetsgrupper i olika frågor