KI-studie på WC-dagen: Offentliga toaletter är för bristfälliga

  • Datum: 17-11-19, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media /Neuropodden

Den 19 november uppmärksammades den årliga Internationella toalettdagen. I en forskningsstudie vid Karolinska institutet har personer med funktionsvariationer fått tycka till om hur tillgången på användbara offentliga toaletter påverkar deras frihet. Och det finns mycket att önska till det bättre.

För att studera hur det verkligen ser ut för alla de som verkligen behöver tillgång till offentliga toaletter i samhällsmiljön, har Anna Olsson och Theresa Moldram agerat. De jobbar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska intitutet och har genomfört en intressant studie.
Deras grundfråga var "Hur påverkas aktivitetsval, om offentliga anpassade toaletter faktiskt inte är användbara?". Och resultatet visar att många offentliga anpassade toaletter inte alltid är användbara för personer, som behöver använda dem. Aktivitetsval och därmed även delaktighet i samhället påverkas därför klart negativt för dessa personer.


Hindrar samhällsaktivitet

Bakgrunden är att det finns nationella riktlinjer angående anpassningar av samhället och lagstiftning, som ska förhindra diskriminering och främja deltagande i samhället. Trots det pekar även tidigare forskning på att offentliga anpassade toaletter inte är användbara för alla. Därmed innebär det att en person kan hindras att göra den aktivitet hen behöver och vill och därmed utesluts från att vara delaktig i samhället.

Platsutrymmet viktigast

En deskriptiv tvärsnittsstudie gjordes med en webbenkät som skickades ut till kontakter på olika föreningar som har funktionsnedsatta medlemmar. Enkäten var tillgänglig mellan 13 februari och 1 mars 2017 och studien fick 47 användbara enkätsvar. Studiens resultat visar att för majoriteten av respondenterna är platsutrymmet det viktigaste när det gäller att kunna använda en offentlig anpassad toalett. Utformningen av utrymmet med placering av inredningen var också något som kunde orsaka problem. Det behövdes dessutom en hel del planering inför att kunna göra de aktiviteter man behöver och önskar.

Håkan Sjunnesson

'

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen och en tillgänglig och användbar samhällsmiljö för alla>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård och rätten till personlig assistans för alla som behöver den>

Läs mer om världstoalettdagen och om hur många som saknar vettiga sanitära möjligheter> http://www.worldtoiletday.info/

Icke fungerande offentliga toaletter förhindrar ett aktivt samhällsliv för många. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Den 19 november uppmärksammar World Toilett Organzation sin internationella WC-dag, som pekar på nödvändigheten av många användbara offentliga toaletter I samhället. Foto: Håkan Sjunnesson