Kongressledning förväntansfull på nya paraplyorganisationen NEURO

  • Datum: 17-09-11, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson /NeuroMedia & Reflex Magasin

NEURO - Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född och både omvalda ordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson tror mycket på sin organisations framtid med förkortat namn. Hör poddradioreportaget!

Hör Neuropoddens reportage med omvalda förbundsordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson, som har stora förväntningar på sin medlemsorganisations framtid> (MP3-dokument, 5.6 MB)

Därför omformuleras Neuroförbundet till det förkortade NEURO

Så här beskriver Neuroförbundets nyvalda styrelse sitt kommande arbete i koncentrat, utifrån det från Neuroförbundet förkortade organisationsmanet NEURO:

"Neurologin har på senare tid nått stora framgångar inom hälso- och sjukvården. Behandlingar som förbundets medlemmar bara kunde drömma om på 1990-talet, är möjliga idag. Framgångar som vi vill att alla med neurologiska diagnoser ska komma till del. Därför bildas idag Sverige första paraplyorganisation inom neurologi, NEURO.
'

Ökat intresse för att lära sig mer om hjärnan,kongressen rostar ja fHsj 300bFoto: Håkan Sjunnesson människans i särklass mest komplexa organ, skapar möjligheter för en ljusare framtid för Neuro:s medlemmar. För att bättre kunna tillmötesgå det ökade intresse blir Neuro idag Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi. Det betyder att i framtid kan vem som helst, när som helt, var som helst bilda ett förening som handlar om neurologin, inom Neuro.

Fram- och motgångar inom neurologin påverkar inte bara vårt förbunds medlemmar för stunden. För med en neurologisk diagnos kommer förändringar som påverkar hen hela livet. Därför måste människor med neurologisk diagnos få rätt till en individanpassade neurovård. Något som kräver att dagens hälso- och sjukvård samt rehabilitering reformeras och bli en livslång partner till människor med neurologisk diagnos.

Neurologisk diagnos påverkar människor hela livet. Neuro kommer därför att bevaka samt fortsätta samverka med andra förbund vars medlemmar berörs av områden som exempelvis LSS, arbetsmarknad och transport."

Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia och Reflex Magasin

Hör Neuropoddens reportage med omvalda förbundsordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson, som har stora förväntningar på sin medlemsorganisations framtid>Reporter Neuropoddens Håkan Sjunnesson

Läs mer om Neuroförbundets kongress 2017

Läs mer om NeuroMedias rapportering och Neuroförbundets medverkan under Almedalsveckan 2017 och åren innan>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>

NEURO - Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född och både omvalda ordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson tror mycket på sin medlemsorganisations framtid. Hör poddradioreportaget!Reporter Neuropodden o Foto: Håkan Sjunnesson

'NEURO - Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi är född och både omvalda ordföranden Lise Lidbäck och kongresspresidiets ledamöter Peter Örn och Jan Karlsson (t.v.) tror mycket på sin medlemsorganisations framtid. Hör poddradioreportaget!
Reporter Neuropodden o Foto: Håkan Sjunnesson