Lovande data: Mekanisk trombektomi bäst mot svår blodpropp vid stroke

  • Datum: 14-11-20, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • redaktör Håkan Sjunnesson

-Mekanisk trombektomi kan vara det största som hänt hittills för behandling av blodproppar vid svår stroke. Mycket lovande, men vi inväntar de slutgiltiga forskningsresultaten om effekterna, säger neurologen Jesper Pettersson. Webbradio!

Därför är mekanisk trombektomi så intressant som strokebehandling. Lyssna på neurologen Jesper Pettersson. Reporter Håkan Sjunnesson> (MP3-dokument, 4.4 MB)

På en stor nordisk konferens om stroke i En skiktröntgen som visar en blodpropp, så kallad hjärninfarkt. Foto: NeuroMediaStockholm i mitten av november 2014, presenterades intressant forskningsdata kring en ny effektiv behandling av svåra fall av stroke, orsakad av stor blodpropp. Tekniken kallas mekanisk trombektomi och används redan på flera universitetssjukhus i Sverige och runt om i världen. Förnärvarande pågår ett tiotal forskningsstudier, kring tekniken och behandlingsresultaten och i vinter väntas mer slutgiltiga resultat.

Fångar propp med millimeterstor metallkorg

Neurologen Jesper Pettersson deltog En datortomografi, skiktröntgen avslöjar var en blodpropp sitter i hjärnan. Foto: NeuroMediapå konferensen. Han är klinikchef vid Neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus och beskriver tekniken:
Patienten prepareras med kontrastvätska i blodet och då kan proppen lokaliseras relativt enkelt med dagens CT-teknik, datortomografi (skiktröntgen). Läkaren går in i ett blodkärl med en tunn slang försedd med en millimeterstor metallkorg i änden. Via blodkärlet nås det ställe i hjärnan där blodproppen sitter fast i blodkärlet. Läkaren kan via slangen öppna korgen, fånga in proppen och dra ut den via blodkärlet.

Snabbast möjligt till sjukhus

Som alltid vid stroke är det viktigt att -Mekanisk trombektomi kan vara bland det största som hänt hittills för behandling av blodproppar vid svår stroke. Mycket lovande, men vi väntar fortfarande på de slutgiltiga forskningsresultaten om effekterna, säger neurologen Jesper Pettersson. Foto: Håkan Sjunnesson Neuromediapatienten får vård så snabbt som möjligt, inom bara några timmar. Och så sker idag, hävdar Jesper Pettersson.
-Den kampanj som pågår om att kontakta vården så fort som möjligt vid misstänkt stroke, gör att anhöriga faktisk gör det till stor del idag, säger Jesper Pettersson.

Blodpropp i 8 av 10 strokefall

I 80 procent av strokefallen är orsaken en blodpropp, en så kallad hjärninfarkt. Men två personer av tio som får en stroke får en hjärnblödning, som orsakar svullnad och syrebrist.
Om det är en blodpropp som orsakar stroken, alltså den vanligaste varianten, ska patienten snarast ges en propplösande behandling med läkemedel. Det kallas trombolys. Alla patienter kan dock inte räddas genom den behandlingen, eftersom proppen inte löses upp vilket orsakar hjärnskador.

Mekanisk trombektomi hjälper de svåraste

-Det nya är nu att man vid stora proppar utan fördröjning gör en mekanisk trombektomi och det har alltså visat sig vara effektivt. Och det som gör det extra roligt är att den här tekniken tycks hjälpa de som har råkat ut för den svåraste sortens blodpropp och stroke. De slipper omfattande hjärnskador och funktionsnedsättningar, säger Jesper Pettersson, klinikchef vid Neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

Håkan Sjunnesson

Fakta: Detta är stroke

I 80 % av fallen är orsaken en blodpropp, en så kallad hjärninfarkt och i 20 % är orsaken en hjärnblödning. Ungefär 30.000 svenskar får varje år en stroke, som därmed är en av våra vanligaste folksjukdomar.

Från hjärnan styrs flera av kroppens funktioner – bland annat rörelse, tankar och sömn. Miljarder hjärnceller samarbetar dygnet runt. För att fungera behöver de syre. Vid en stroke stryps syretillförseln i delar av hjärnan på grund av en propp eller en blödning och läget blir snabbt allvarligt.

Av allt syre vi använder går hela 20 procent till hjärnan. Syret är, liksom näring, helt enkelt ett måste för att hjärnan ska fungera. Därför finns det små och stora kärl som fungerar som transportvägar för syret till hjärnans celler. Ibland kan ett sådant kärl bli igentäppt eller spricka. Då får inte cellerna det syre de behöver. Det är det som händer vid en stroke.

Om man kommer till sjukhus snabbt kan propplösande medicin sättas in och allvarliga blödningar hinner bli opererade. Därför är det viktigt att du känner igen symtomen på stroke och ringer 112 direkt.

Läs mer om stroke på Neuroförbundets Neuroguiden>

Detta kan vara tecken på stroke: Gör AKUT-testet!

ANSIKTE Kan personen le och visa tänderna? Detta kan vara tecken på stroke: AKUT-testetOm ena mungipan hänger – ring 112!
KROPPSDEL ARM/BEN Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112!
U
TTAL Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag"? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!
T
ID Varje sekund räknas.
Tveka aldrig, utan ring 112 direkt.

Läs mer om den förebyggande Nationella strokekampanjen>