”Lucka i spellagen slår mot ideella sektorn”

  • Datum: 15-11-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: svd.se

Vi har i Sverige sedan mitten av 1800-talet en lagstiftning där spel och lotterier är förbehållna ideell sektor, och så småningom även staten, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället till godo – så kallade allmännyttiga ändamål.

Listan över vad ideella organisationer bidrar med i samhället kan göras lång: Idrotts- och friluftsaktiviteter för flyktingbarn. Stöd till ensamma äldre. Pengar till forskning om sjukdomar som cancer, alzheimer, psoriasis och diabetes. Insatser för att rädda utrotningshotade djur. Miljöarbete. Fattigdomsbekämpning. Förebyggande insatser mot alkohol- och andra typer av missbruk. Hälsofrämjande åtgärder för barn och unga. Och mycket annat.

I Sverige utgör tusentals små och stora sammanslutningar en viktig del av ett öppet, demokratiskt samhälle, där medborgare går samman för att hitta lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Finansieringen av denna verksamhet sker på många sätt, till exempel genom medlemsavgifter, gåvor från privatpersoner och företag, offentliga bidrag, sponsring, projektstöd från stiftelser – och genom överskottsmedel från allmännyttiga lotterier.

Totalt genereras drygt 1,7 miljarder kronor årligen genom lotterier där hela överskottet går till ideell sektor, till exempel Folkspel, Miljonlotteriet och PostkodLotteriet. Detta kan jämföras med de cirka sju miljarder kronor som totalt samlas in av organisationer med 90-konton. Lotteriintäkter utgör alltså en ansenlig del av civilsamhällets oberoende finansiering.

Vi har i Sverige sedan mitten av 1800-talet en lagstiftning där spel och lotterier är förbehållna ideell sektor, och så småningom även staten, med grundtanken att överskottet från dessa verksamheter ska komma hela samhället till godo – så kallade allmännyttiga ändamål. Ett annat motiv är folkhälsan – kommersiella intressen ska inte driva på en utveckling där människor spelar mer än vad som är hälsosamt och där allt fler hamnar i spelmissbruk. De som erbjuder spel måste ta ett moraliskt ansvar. Dagens spelmarknad är således reglerad.

Utländska spelbolag, som vare sig betalar skatt i Sverige eller följer svensk lagstiftning har med bland annat aggressiv marknadsföring kunnat ta sig in på den svenska spelmarknaden. Detta har sedan lett till att den nuvarande lagstiftningen i stora delar blivit satt ur spel. Hittills har ansvariga politiker stått handfallna inför denna utveckling. Vi välkomnar att regeringen nu äntligen har utsett en utredare.

Men den utredning som Håkan Hallstedt nu är satt att leda kan bli till lag tidigast i juni 2018. Det är sent. Kanske för sent. Fram till dess kan den ideella sektorn ha tappat stora delar av sina intäkter från spel- och lotterier, då de utländska spelbolagen är på frammarsch. Regeringen måste ändra den lucka i lagen som gör möjligt för utländska spelbolag att marknadsföra sig mot svenska kunder. Lagen mot marknadsföring är tydlig, men då straffsatsen är olika för reglerade svenska respektive utländska bolag kan inte annonsörer fällas. En åtskillnad som strider mot EU-rätten. Det kan rättas till med ett enkelt penndrag. Väljer regeringen att vara passiv och baka in det så kallade främjandeförbudet i den nystartade utredningen kan det komma att kosta svenskt föreningsliv många miljoner.

Hallstedt har en grannlaga uppgift framför sig att skapa en spelreglering som kan leva över tid. Vi vill på ett konstruktivt sätt medverka till en hållbar lösning. Vi har några medskick vi menar är viktiga för ett livskraftigt föreningsliv som gör Sverige både varmare och starkare.

1. Stabila och förutsägbara intäkter är avgörande för att ideella föreningar ska kunna planera sin verksamhet och fortsätta skapa engagemang.

2. Medel utan politisk styrning är avgörande för ett starkt föreningsliv. Politiska pekpinnar hämmar viljan att engagera sig. Vi är bäst för Sverige när medlemmarna får bestämma vad som är viktigt.

3. En sund och säker spelmarknad som minimerar risken för spelberoende.

Det svenska föreningslivet gör och har gjort mycket för Sverige. Håkan Hallstedt, hur du föreslår att svenska spelmarknaden ska regleras får effekter för många. Vi vill hjälpa dig att hitta en spelreglering som är hållbar och som samtidigt gör Sverige starkare.

Anna Carlstedt, ordförande Röda Korset

Karin Bergelv, tf generalsekreterare Bris

Sam Olofsson, generalsekreterare Star for Life

Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden

Erik Wagner, tf generalsekreterare IOGT-NTO

Birgitta Ljung, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden

Per Leander, generalsekreterare Barncancerfonden

Maria Ros Jernberg, generalsekretare FRII

Sara Wettergren, vd Hungerprojektet

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum

Katharina Hedberg, generalsekreterare Scouterna

**Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige

Mona Örjes, ordförande Junis

Johan Oljeqvist, Fryshuset vd

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-lungfonden

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet

Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Tina Nordgren, ordförande Psoriasisförbundet

Robert Hårdh, Executive Director, Civil Rights Defenders

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Thomas Jansson, förbundsordförande FUB

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Göran Sydhage, vd Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF

Christer Folkesson, generalsekreterare MHF-Ungdom

Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner

Anneli Rogeman, vd We Effect

Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet

Källa: http://www.svd.se/lucka-i-lagen-slar-mot-ideella-sektorn