Många med funktionsnedsättningar tvekar inför tågresan

 • Datum: 15-11-05, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
 • Källa: konsumentverket.se

Var tredje resenär med funktionsnedsättning är osäker på tillgängligheten på tåget. Var fjärde är orolig för att hjälpen på stationen inte finns på plats. Det visar en undersökning som Konsumentverket låtit göra.

Om du är med om att inte kunna genomföra en resa på grund av din funktionsnedsättning kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Gör en anmälan

På Konsumentverkets vägledning Hallå konsument står det mer om vilka regler som gäller och hur du kan göra en anmälan. Du behöver inte fästa stor vikt vid om det är Transportstyrelsen eller Konsumentverket som har tillsynsansvar. Myndigheten ser till att din anmälan hamnar rätt.

Läs mer om dina reserättigheter i Hallå konsuments reseguide

Här kan du göra en anmälan

Rätt till assistans

Det finns skillnader i reglerna beroende på om du reser med tåg, buss, båt eller flyg. Men oavsett färdmedel har du rätt att få assistans så att du kan genomföra resan, trots din funktionsnedsättning. Du har alltså rätt att få hjälp att komma ombord och likaså vid avstigning och byten. Du kan också ha rätt att få hjälp ombord, till exempel med att ta dig till toaletten.

Osäkerhet kring kunskap

Det är många som inte känner till sina rättigheter. I Konsumentverkets undersökning svarade sex av tio att de inte vet vilka rättigheter de har, eller att de är osäkra på om de har den kunskapen.

Främst är det personer med nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn som upplever problem med att resa med tåg. Men även personer med kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning och döva tycker att det är svårt att resa, visar undersökningen.

Anmälningar efterfrågas

Konsumentverket har i flera år försökt granska hur tillgängligheten vid resor ser ut för personer med funktionsnedsättning. Ett led i det arbetet är att få respons från dem som drabbats av problem.

– Vi vill gärna ha in en anmälan från dig som råkat ut för krångel i samband med en resa. Det kan till exempel handla om bristande information om tillgängligheten på tågen. Får vi inte in några anmälningar är det svårt för oss att agera, säger Angelica Lillback som är jurist på Konsumentverket.

Anmälningar leder till att myndigheten kan sätta press på företag som inte sköter sina åtaganden.

– Vår förhoppning är att det i sin tur leder till en bättre fungerande verksamhet och att personer med funktionsnedsättning inte hindras från att resa, säger hon.

Dina rättigheter som resenär

 • Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering.
 • Alla som upplever att de behöver assistans har rätt att få assistans. Rättigheterna gäller även äldre som behöver stöd och hjälp i sitt resande.
 • Du behöver inte ha något särskilt intyg för att få hjälp.
 • Du har rätt att få reseinformation, både inför och under själva resan.
 • Du har rätt att ha med dig assistans- eller ledarhund.
 • Ett företag kan få neka dig att resa om det skulle påverka säkerheten ombord. För resor med mindre båtar finns inga regler om assistans.
 • Konsumentverket har tillsyn över rätten till transport, det vill säga att personer med funktionsnedsättningar utan extra kostnad ska erbjudas bokningar och biljetter samt rätt att få information av företaget om tillgänglighet. Det gäller även assistans vid avresa, ankomst eller byte och assistans ombord.
 • Transportstyrelsen har tillsyn över att tåg, perronger, stationer och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Transportstyrelsen har också tillsyn för flygplatser.
 • Den som driver bussterminalen ansvarar för anvisa en plats där personer med funktionsnedsättningar kan meddela sin ankomst och begära assistans. Transportören, bussföretaget, ansvarar ombord på bussarna.
 • För båtresor gäller att den som har ansvar för terminalen också ansvarar för assistans, både när man ska gå ombord och när man ska gå i land.

Mer om rättigheter vid resor

Flygresenär med funktionsnedsättning

Bussresenär med funktionsnedsättning

Båtresenär med funktionsnedsättning

Tågresenär med funktionsnedsättning

Fakta om undersökningen

Demoskop genomförde undersökningen 2015 för bland andra Konsumentverkets räkning. 1 371 personer med funktionsnedsättningar deltog i enkäten. Undersökningen omfattar endast tågresor.

Källa: http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Nyheter-och-aktuella-fragor/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2015/Manga-med-funktionsnedsattningar-tvekar-infor-tagresan/