Mänskliga rättigheter bör stärkas i Sverige

  • Datum: 15-02-02, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: aftonbladet.se


 Lika Unikas ordförande Bengt Olsson samt vice ordförade i NeuroförbundeDet skriver Lika Unikas ordförande, tillika vice ordförande i Neuroförbundet Bengt Olsson, tillsammans med 23 andra organisationer på Aftonbladet Debatt.

I artikeln, som föranleds av att Sveriges arbete med mänskliga rättigheter granskas av FN, kräver undertecknarna att Sverige inrättar en oberoende institution för Mänskliga rättigheter, en MR-institution:

"Regeringen Löfven bör vara lyhörd för den FN-kritik som med bland annat vår rapport som grund presenteras vid måndagens förhör. Framför allt bör man ta emot FN:s erbjudande om stöd för att inrätta en nationell MR-institution".

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article20208954.ab
Läs mer om Lika Unika