Mc-klubb samlade pengar till Neuros arbete i Jämtland-Härjedalen

  • Datum: 17-06-15, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

Den 17 juni samlas ett gäng motorcyklister på Hamnpiren i Östersund, och genomförde sin sexmilacrusing till en sommarfest i Gällö.
-I år gick deltagaravgifterna till Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen. Vi vill uppmärksamma deras okända arbete här, säger TKMC:s Commander, Thomas "Ink" Gillhover, vars MC-klubb var arrangör. Hör poddradiointervjun!

Lyssna på poddardiointervjun via telefon med Thomas Gillhover i Östersund inför lördagens välgörenhetscrusing för Neuroförbundet> (MP3-dokument, 6.6 MB)

Templar Knights Motorcycle Club är mer som På lördag den 17 juni klockan 11.00 samlas ett stort gäng motorcyklister i Templer Nights Motorcykel Club, TKMC, på Hamnpiren i Östersund inför sin sexmilacrusing till Gällö och en sommarfest.-I år går alla deltagaravgifter till Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen, för vi vill uppmärksamma Neuros arbete som är okänt här, säger TKMC:s Thomas Gillhover.ett ordenssällskap än en vanlig hojklubb, som vid sidan av hojåkandet har välgörenhet för behövande och svaga som ledstjärna, berättar Thomas "Ink" Gillhover, som är MC-klubbens Commander och pressansvarige. De prioriterar att lyfta fram okänd och bra verksamhet i deras ögon och därför blev det Neuroförbundet i år:

-En av våra medlemmar har en neurologisk diagnos och är med i Neuroförbundet, som är okänt här i länet. Därför vill vi gärna hjälpa honom och Neuro genom den här välgörenhetscrusingen. Så alla deltagaravgifter i TKMC Crusade Run 2017 går till Neuroförbundets verksamhet här. Det är viktigt för oss att synas och visa verksamheten för att skapa intresse hos allmänheten för oss och er, säger han.

Årligt evenamang

Traditionsenligt bjöd de in till den årligen återkommande TKMC Crusade Run, i samband med Huggori MC:s årliga sommarfest. I år den 17 juni. Som brukligt får deltagande ekipage erlägga en startavgift som tillfaller vårt årliga välgörenhetsmål.
Till denna körning anslöt ett 15-tal ekipage som genom ett soligt Jämtland i TKMC:s försorg leddes mot det utsatta målet.
-Året 2017 stöder vi och arbetar för Neuroförbundet Jämtland Härjedalen och stort tack till deltagarna och till de, som trots att de inte hade möjlighet att närvara, ändå bidrog ekonomiskt för vår sak, säger Thomas "Ink" Gillhover, Commander - TKMC Jamtland Lodge.

Några av medlemmarna i TKMC, Templar Knights Motorcycle Club, som beskriver sig mer som ett ordenssällskap än en vanlig hojklubb. Vid sidan av hojåkandet har de välgörenhet för behövande och svaga som ledstjärna Foto: TKMC

Några av medlemmarna i TKMC, Templar Knights Motorcycle Club, som beskriver sig mer som ett ordenssällskap än en vanlig hojklubb. Vid sidan av hojåkandet har de välgörenhet för behövande och svaga som ledstjärna Foto: TKMC

'

Tillit kamratskap och välgörenhet

Klubben grundades 2010 i USA med idén om ömsesidig tillit och kamratskap och med just välgörenhet som ett starkt ledord. Enligt MC-klubbens webbsida representeras TKMC idag av 3 st Loger i USA, 1 st i Canada samt 3 st i Sverige. Jamtland Lodge startades 2012 och är därmed Sveriges äldsta Loge, samt även landets största med sina idag 13 fullvärdiga Riddare.
TKMC består av och välkomnar människor från alla samhällsskikt, med hög etik och moral och som vill förbättra vårt samhälle.
"I vår orden är alla välkomna oavsett kön, ras eller tro. Vi kräver dock att våra medlemmar tror på det vi gör och är villiga att jobba för klubbens bästa. 'Ingen kan göra allt, men alla kan göra något'. Det är ett motto som beskriver en TKMC-medlem på ett mycket bra sätt.

Opolitisk och oreligiös MC-klubb

Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi är inte knutna till frimurarna eller någon annan ordens loge" skriver Thomas "Ink" Gillhover och hänvisar vidare till webbplatsens berättelse om deras verksamhet och målsättningar:
TKMC organiserar och deltar i välgörenhetsaktiviteter, hedrar förutom de länder vi lever i även Försvarsmaktens fredsbevarande insatser i krishärjade områden och alla soldater som kämpat där för fred, och stöder med stolthet samhället och medborgarnas välbefinnande. Templar Knights MC går i sina historiska Bröders fotspår genom att idag hjälpa utsatta och svaga i samhället, så som Tempelriddarna skyddade pilgrimerna, enligt TKMC:s webbplats.

Redaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer om den aktuella motorcykelklubben>http://templarknightsmc.se/jamtlan

'På lördag den 17 juni klockan 11.00 samlas ett stort gäng motorcyklister i Templer Nights Motorcykel Club, TKMC, på Hamnpiren i Östersund inför sin sexmilacrusing till Gällö och en sommarfest.-I år går alla deltagaravgifter till Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen, för vi vill uppmärksamma Neuros arbete som är okänt här, säger TKMC:s Thomas Gillhover.

'

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>

Här är Neuro Jämtland-Härjedalens Facebooksida>

Läs mer om Neuroförbundets lokala verksamhet Jämtland-Härjedalen>