Nationell reglering och kvalitetskrav krävs för färdtjänst

  • Datum: 14-12-03, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Färdtjänst
- Vi vill se en nationell reglering av färdtjänsten med tydliga kvalitetskrav och en kraftfull tillsynsverksamhet. Det är också förvirrande att ha två så olika system som färdtjänst och riksfärdtjänst för att vi också ska kunna resa. Detta måste riksdag och regering förändra, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet, med anledning av internationella funktionshinderdagen den 3 december.

Förbundet lämnade nyligen ett yttrande över en förstudie från näringsdepartementet, kallad Förstudie om lagstiftning för särskilda persontransporter. Dessutom närmar sig julens högtider då många behöver färdtjänst och riksfärdtjänst för att kunna ta sig till sina nära och kära.

- Färdtjänstresenärerna är en mycket heterogen grupp. För många är färdtjänsten mycket mer än en form av kollektivtrafik. Den måste förutom att vara en resa, ofta ersätta att promenera, cykla och köra egen bil. Dessutom kan resenärerna också ha ansvar och förpliktelser, där färdtjänsten ingår som en nödvändig förutsättning. Det kan vara ansvar för barn och familj, förvärvsarbete, föreningsliv med mera, påpekar Lise Lidbäck.

Färdtjänstresenärerna kan också ha andra insatser som hemtjänst, personlig assistans, hjälpmedel med mera. Då måste färdtjänsten utformas så att olika insatser samverkar på bästa sätt så att personens vardagspussel fungerar. Och på likvärdiga villkor som för andra. Resenärernas olika behov måste styra mycket mera än idag.

Neuroförbundet anser att det är angeläget att det som idag kallas särskilda persontransporter förbättras. Förstudien från näringsdepartementet utgör ett bra underlag för fortsatt utredningsarbete liksom de ändringsförslag som ges.

- Men redan nu kan regionala kollektivtrafikmyndigheter och de som tillhandahåller de olika tjänsterna, förbättra sitt arbete genom att göra bättre upphandlingar, utbilda personal med mera. Vi ställer gärna upp och hjälper till genom att dela med oss av våra erfarenheter, säger Lise Lidbäck.