Neuroförbundet fick även i år 7 miljoner kr

  • Datum: 16-03-15, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

I går fick vi det glädjande beskedet att Neuroförbundet även i år får 7 miljoner kr från PostkodLotteriet.

Den 14 mars i år fördelades årets överskott från PostkodLotteriet till oss förmånstagare - 55 ideella organisationer. Tack vare dig som är lottköpare blev årets totala utdelning 1 083 323 129 kronor. Det är pengar som kommer att göra stor skillnad i Sverige och resten av världen.

Postkodlotteriet - Neuroförbundet

Neuroförbundets 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet är ett viktigt stöd i arbetet för att öka patientinflytandet samt förbättra rehabiliteringen för människor med neurologisk diagnos.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande- Neuroförbundet fokuserar på att patientlagen ska fungera för alla med neurologisk diagnos. Svenska PostkodLotteriets stöd är fantastiskt och stärker Neuroförbundets arbete med att göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

PostkodLotteriets 7 miljoner gör det möjligt för Neuroförbundet att:

- Ge individuell juridisk rådgivning. Behovet av juridisk rådgivning och rättshjälp ökar bland Neuroförbundets medlemmar. Neuroförbundets rättsombud gav under 2015 minst 500 medlemmar juridisk hjälp i akuta situationer, som exempelvis berör rätten till assistans.

- Ge stödsamtal i en förändrad livssituation. Neuroförbundets diagnosstödjare är personer som själva lever med en neurologisk diagnos och som delar med sig av sina erfarenheter till andra i samma situation. Det ger stor trygghet att få prata med någon som har tagit sig igenom svåra stunder och som kan vittna om att livet inte tar slut, även om det är förändrat. Under 2015 tog Neuroförbundets diagnosstödjare emot minst 1000 samtal.

- Informera om den senaste forskningen. Nyhetsbrev med information om senaste nytt inom forskning och rehabilitering bidrar till ökad kunskap bland medlemmarna. Ökad kunskap kan ge den enskilde bättre förutsättningar att påverka sin egen livssituation i positiv riktning. Neuroförbundet skickade över 100 olika nyhetsbrev till våra medlemmar under 2015.