Neuroförbundet: ”Dra i nödbromsen nu”

  • Datum: 16-10-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: svt.se

Ordförande Lise Lidbäck i Neuroförbundet riktar skarp kritik mot regeringens besparingsbeslut.
– Jag blir upprörd. Det här är ytterligare ett fall där en kraftigt funktionsnedsatt person inte får hjälp som den lagligen har rätt till!

(Richard Söderberg) SVT Småland har under veckan berättat om Mikael Foss i Kalmar som är helt förlamad efter en stroke. Fram till för några veckor sedan hade han två personliga assistenter, men nu har försäkringskassan gjort bedömningen att det räcker med en. För Mikael Foss och hans fru var detta ett dråpslag.

– Jag blir upprörd. Det här är ytterligare ett fall där en kraftigt funktionsnedsatt person inte får hjälp som den lagligen har rätt till, säger Lise Lidbäck.

Kritik mot besparing

Regeringen beslutade i oktober förra året att strama åt kostnaderna för assistansersättning för personer med kraftig funktionsnedsättning. Försäkringskassan fick direktiv om att hejda utvecklingen av antalet arbetstimmar som assistanshjälpen medför.

Enligt den ansvariga ministern Åsa Regnér (S) har kostnaderna fördubblats de tio senaste åren utan att antalet personer som får assistans ökat i samma utsträckning.

– Jag tycker det är horribelt att regeringen kan fatta ett sådant beslut utan att man genomfört eller presenterat någon djupare analys av det hela. Det finns naturliga förklaringar till varför behoven har ökat. Bland annat har befolkningen blivit större och fler överlever eller föds med skador som innebär ett livslångt hjälpbehov, säger Lise Lidbäck.