Butikskedjor säger sig lyssna och vill maximera butikstillgängligheten

  • Datum: 17-03-16, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

När Svensk Dagligvaruhandel kallade till möte med organisationer inom funktionsvariationssfären, fanns Neuroförbundet på plats. Dels för att dela medlemmars problem och dels för att framföra krav på ökad tillgänglighet. Och de stora livsmedelsbutikerna lovar bättring. Hör poddradioreportaget!

Neuropodden: Hör poddradioreportaget om det spännande seminariet kring bristande tillgänglighet och utlovade förbättringar i landets livsmedelsbutiker> (MP3-dokument, 12.5 MB)Karin Månsson, Neuroförbundets utredare. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
-Det verkar finnas en god vilja hos alla att skapa en så god tillgänglig butiksmiljö som möjligt. Men det är lång väg kvar innan det blir verklighet, hävdar Neuroförbundets utredare Karin Månsson.
'

Förutom Neuroförbundet och RBU fanns nio organisationer representerade och det blev ett mycket intressant seminarium tillsammans med representanter för Myndigheten för delaktighet, Konsumentverket och Svensk dagligvaruhandel.
Varje organisation fick sju minuter för presentation av sin bild av tillgängligheten i dagligvaruhandeln och förväntningar på dagligvaruhandeln i framtiden. Neuroförbundets utredare Karin Månsson medverkade och inledde sitt anförande med:
-Jag skulle kunna göra min presentation väldigt kort genom att säga, att våra förvänrtningar är att all kunskap som finns om tillgängliga miljöer sjösätts och implementeras, sa Karin Månsson. Hon menar att det skulle räcka med allt det som finns skrivet om lätt avhjälpta hinder och allt det som funktionhinderrörelsens olika organisationer för fram i kravväg. Men så är inte fallet än så länge och därför behövs den här dagen och kampen för att samhället måste bli användbart för alla.

Delgav aktuellt kyldörrsfall

Neuroförbundets Karin Månsson redogjorde för en av Neuroförbundets medlemmars situation. Personen färdas med elskoter på grund av en neurologisk diagnos sedan länge och har tidigare kunnat handla själv i sina närmaste livsmedelsbutiker. 2016 infördes dock utåtgående kyldörrar som stänger in grönsaker och kylvaror för minskad energiåtgång. Problemet är bara att personen inte längre kan handla själv, eftersom de utåtgående kyldörrana gör att hon inte kommer tillräckligt nära hyllorna med sin elmoped, för att kunna plocka de varor hon vill ha.

Anmälde och med i Plånboken i P1

Personen gjorde en egen kartläggning och skrev brev till Myndigheten för delaktighet, Konsumentverket, Svenska handel och gjorde en diskrimineringsanmälan till Diskrimineringsombudsmannen DO.
Den 21 september 2016 medverkade personen i ett långt reportage i Sveriges Radios konsumentprogram "Plånboken" i P1.
Också Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkade i programmet och tycker att detta är en väldigt viktig frågeställning för ett självständigt liv för alla personer som lever med funktionsnedsättningar. Hon påpekar att Neuroförbundet och andra organisationer i funktionshinderrörelsen i framtiden gärna blir tillfrågade att vara med och utforma och utveckla butiksmiljöers tillgänglighet. Det finns ju en stor kompetens hos många medlemmar vad som fungerar bäst i praktiken.

Missnöje med DO:s butikssanktion

Diskrimineringsombudsmannen DO har fällt sitt utslag i detta anmälningsärende och ger handlarna rätt. DO menar att energibesparingen står över tillgängligheten och råder Nya utåtgående kyldörrar hindrar personer i elskotrar och med rollatorer att handla självständigt. Foto: Maria Quensel anmälaren att fråga om hjälp när hen ska handla i butikerna. Detta tycker varken anmälaren eller Neuroförbundet är tillfredsställande utan driver frågan vidare. Och det gjordes bland annat genom att ta upp detta exempel under dagens seminarium.
Läs mer om detta aktuella fall och en intervju med Neuroförbundets medlem som driver sin självständighet som konsument i butiker>

God vilja men långt kvar

Efter seminariet tyckte Neuroförbundets utredare Karin Månsson att det finns en positiv grundton för ett konstruktivt arbete framöver.
-Det verkar finnas en god vilja hos alla att skapa en så god tillgänglig butiksmiljö som möjligt. Det låter som om vi drar åt samma håll, men det är ett stort steg att göra praktik av teorin och lång väg kvar innan det bli verklighet, hävdar Karin Månsson och fortsätter:
-En sak som vi alla från funktionshinderrörelsen förde fram var vikten av att det finns personlig service när det behövs i butiksmiljön. Och någon förde fram att det borde finnas en "lugna kassan" i butikerna f
ör alla som vill ha och verkligen behöver lite extra personlig hjälp vid betalningen. Det var en spännande tanke, tycker Karin Månsson.

Touch-skärmar problematiska

Lars Wiik från ICA och Niklas Wallén för COOP deltog i seminariet och säger sig ta till sig alla goda idéer under seminarieförmiddagen. De menar att lokalmässigt har de god kunskap om tillgänglighet men kanske inte kring mer subtila behov av belysning, skåpdörrsfunktioner, behovet av visuellt bildskärmsstöd för högtalarutrop, störande bakgrundsmusik och ljuddämpning.
En detalj som framfördes var också risken med de nya kortbetalningsdoserna med touch-skärm som börjar insatelleras i butikerna.
Flera ur funktionshinderrörelsen berättar om problemet med dem, inte minst synskadades riksförbund. En touchskärm blir omöjlig att hantera för en person som inte ser skärmen utan fysiska knapptangenter är ett måste för dem. Detsamma gäller personer med tremor och dålig funktion i händerna, där fysiska knappar är lättare att hantera kontrollerat.

Dagligvaruhandelns VD ser likheter

Det var första gången som SvenskKarin Brynell dagligvaruhandel drog ihop "hela" funktionshinderrörelsen till ett gemensamt seminarium om tillgänglighet och Karin Brynell, VD för Svensk dagligvaruhandel var nöjd efteråt.
-Det var en bra poäng med att samla hela funktionshinderrörelsen för vi märker att behoven är likartade och flera önskemål är samma. Sedan framhåller alla vikten av ett bra kundbemötande, vilket är självklart men extremt viktigt och detta måste hela tiden hållas i centrum, poängterar Karin Brynell.

Text, foto & poddradioreportage: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
(fr.v.) Företrädare för ICA och COOP:s fastigheter är överens om att hålla tillgängligheten så hög som möjligt i landets butiker i framtiden och livsmedelbutikskedjorna tar gärna emot tips och ideer.

Här nedan är några av punkterna med bristande funktion som funktionshinderrörelsen framförde till Svensk Dagligvaruhandel och Myndigheten för Delaktighet:

lista på krav för optimal tillgänglighet i dagligvaruhandeln. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'lista på krav för optimal tillgänglighet i dagligvaruhandeln. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för ett tillgängligt och användbart samhälle för alla>

Läs mer om det aktuella DO-anmälningsfallet där en konsument med nödvändig elskoter hindras att handla självständigt på grund av nya utåtgående kyldörrar i livsmedelsbutiker>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen och anslut dig till ett livsviktigt opinionsarbete>