Neurorapport Hjälpmedel visar: 1 av 4 hjälpmedelsbehövande klagar

  • Datum: 17-04-05, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Ett hjälpmedel är ett livsmedel för användaren men en av fyra hjälpmedelsanvändare är missnöjda i Neuroförbundets stora medlemsundersökning.
-Neurorapporten visar att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tilldelas via en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Hör poddradioreportaget!

Neuroförbundets utredare Karin Månsson presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaNeuropodden - Hör Neuroförbundets utredare Karin Månsson och ordförande Lise Lidbäck om vad Neurorapporten om hjälpmedelssituationen i Sverige avslöjar. (MP3-dokument, 12.0 MB)

Neuroförbundets nya Neurorapport om hjälpmedelssituationen i Sverige lanserades på den stora Leva och fungeramässan i Göteborg den 5 april 2017.
Neuroförbundets utredare Karin Månsson och ordförande Lise Lidbäck presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat.

Ett hjälpmedel är ett livsmedel för användaren men en av fyra hjälpmedelsanvändare är missnöjda i Neuroförbundets stora medlemsundersökning.-Neurorapporten visar att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Hör poddradioreportaget! Foto: Håkan Sjunnesson

Hårda siffror

Hjälpmedelsundersökningen visar på att:

25 procent har inte de hjälpmedel som de upplever sig behöva.

60 procent har själva köpt hjälpmedel.

40 procent saknar omedelbar service om över hälften av dem kan inte låna ett hjälpmedel under tiden då det egna hjälpmedlet är ur funktion.

87 procent av medlemmar att hjälpmedel är en förutsättning eller är av stor betydelse för delaktighet i samhällslivet.

Hjälpmedel är livsmedel

Neurorapporten innehåller berättelser Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaom hur hjälpmedel är en förutsättning för ett familjeliv, arbete och fritid. Samtidigt finns det medlemmar som vittnar om att de saknar hjälpmedel för att kunna handla med barnen eller tvingas sjukanmäla sig flera gånger för att hjälpmedlet är på reparation.
-Neuroförbundet kommer från och med nu att arbeta för en rättighetslag för personliga hjälpmedel, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande.

Måste regleras i rättighetslag

Enligt Neuroförbundet belyser Neurorapporten behovet av att personliga hjälpmedel ska regleras i en rättighetslag och tillhandahålls genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Neuroförbundet kommer från och med nu att arbeta för en rättighetslag för personliga hjälpmedel som berör omkring 1 miljon svenskar och en halv miljon människor med neurologisk diagnos.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck och utredaren Karin Månsson presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Bakgrund

Neuroförbundet presenterar årets Neurorapport, i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter och med medel från Neuroförbundets fond. Årets rapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Personliga, ändamålsenliga hjälpmedel kan vara en nödvändig förutsättning för självständighet och delaktighet i samhällslivet. Årets Neurorapport visar med hjälp av en medlemsenkät att för många är bra, personliga hjälpmedel oumbärliga "livsmedel".

'
Medlemmarna vittnar om att tillgång Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck och utredaren Karin Månsson presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediatill hjälpmedel är beroende av bostadsort och att det råder ojämlikhet över landet.
25 procent uppger att de inte är nöjda med sina hjälpmedel och drygt 50 procent kan inte låna ett hjälpmedel då det egna är ur funktion. En förödande situation för den som exempelvis inte kan gå, höra eller tala. Rapporten visar att tillgången till hjälpmedel inte överensstämmer med över gripande samhällspolitiska mål som självständighet och delaktighet. Därför har vi dragit slutsatsen att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas via en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

'
Tidigare Neurorapporter har dokumenterat att neurosjukvården är dåligt rustad för att tillämpa nya forskningsrön samt att det saknas kunskap och resurser för att hantera patienternas komplexa livssituation. Omhändertagande av neuroteam är gynnsamt för patienterna men teamen är dåligt utbyggda både för olika diagnoser och i olika delar av landet. Vi har också visat att resurserna för neurologisk habilitering och rehabilitering är bristfälliga. Neuroförbundet bedömer därför att en parlamentarisk rehabiliteringsutredning är nödvändig. För många neurologiska sjukdomar, skador och symtom finns behandling och bra rehabiliterings metoder, men inte för alla. Hjälpmedel kan däremot underlätta för alla. Nu tittar vi närmare på hjälpmedel, deras betydelse för medlemmen och samhället samt hur hjälpmedels försörjningen fungerar. Ett stort tack till alla som bidragit med enkätsvar, underlag och synpunkter, skriver Neuroförbundets utredare Karin Månsson och ordförande Lise Lidbäck.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck och utredaren Karin Månsson presenterade hjälpmedelsrapporten, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck presenterar hjälpmedelsrapporten för två monterbesökare under Leva & Fungera 2017, som bland annat visar att mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon svenskar använder hjälpmedel. Neurorapporten baseras bland annat på en undersökning om hjälpmedel där omkring 2000 medlemmar har svarat. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Montage

Läs hela Neurorapporten om Hjälpmedel>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för ett samhälle tillgängligt och användbart för alla>

Bli medlem och stöd Neuroförbundets arbete och den neurologiska forskningen>


-Neurorapporten visar att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Hör poddradioreportaget! Foto: Håkan Sjunnesson

(Fr.v): ordförande Lise Lidbäck och utredare Karin Månsson från Neuroförbundepresenterade Neurorapporten under Leva & Fungeramässan i Göteborg 2017. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
-Neurorapporten visar att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets ordförande. Hör poddradioreportaget! Foto: Håkan Sjunnesson