NHR-delegation studerade populärt danskt hotat flexjobbsystem(nhr.se)

Publicerad 24 apr 2012

En delegation från NHR har besökt systerorganisationen Sclerose-foreningen i Köpenhamn för att studera det populära danska systemet med Flexjobb.
-Flexjobb är mycket intressant för funktionshindrade och NHR är med och presenterar idén om ett svenskt flexjobbsystem under Almedalsveckan på Gotland i juli, säger förbundsordförande Kathleen Bengtsson-Hayward.

Här är hela delegationen med NHR-representanter, politiker och tjänstemän från både Sverige och Danmark samlade i Scleroseföreningens lokal i Köpenhamn. Kathleen Bengtsson-Hayward i centrum. Foto: Håkan Sjunnesson
Cirka 58.000 har en flexjobbsantällning i Danmark för närvarande och i Skleroseforeningen är de mycket nöjda med att många medlemmar kan jobba vidare efter egen förmåga genom systemet:Bente Juul Rötting, företrädare för Scleroseföreningen i Danmark, som organiserar personer med MS. Hon tror stenhårt på nuvarande flexjobbssystem i Danmark. Foto: Håkan Sjunnesson
-Flexjobb är en riktigt bra modell som fungerar för funktionshindrade, som inte längre kan arbeta på heltid men kan göra ett riktigt bra jobb med kortare arbetstider och med lite anpassning av arbetsuppgifter. För många av våra medlemmar är det en succé, säger Bente Juul Rötting, ledende socialrådgivare på Scleroseföreningen (MS-föreningen) och fortsätter:
-Människor kan vara kvar i arbetsmarknaden och få en riktig lön och på så sätt få familjeliv att fungera. De kan betala skatt och tjäna in till sin pension. Många som har flexjobb är så tacksamma att de får jobba på bra villkor att de faktiskt ofta jobbar mer än de får betalt för, säger Bente.

Stor hänsyn till omständigheterJulle Semmelhaack har haft MS ganska många år och trivs mycket bra med att jobba drygt 13 timmar i veckan i sitt flexjobb. På så sätt orkar hon vara mamma också och jobbet gör att hon mår bra och kan försörja sig. Hon berättade om sin situation för uppmärksamma studiebesökare från Sverige. Foto: Håkan Sjunnesson

Fackföreningarna är med i processen och ser till att det inte handlar om lönedumpning eller att den flexanställde utnyttjas på andra sätt.
Flexjobb är att ta hänsyn till människors personliga situation och kompenserar både i funktion och i arbetstid till personens begränsningar vid sjukdom och skada. Personen får lön för det arbete han eller hon kan göra efter sin förmåga och sedan kompenseras arbetsgivaren från staten med resterande del av den flexanställdes lön.
Systemet kostar cirka 10 miljarder danska kronor per år men ger samtidigt ett par miljarder tillbaka, eftersom de flexjobbsanställda kan betala skatt efter hyggliga inkomster. Nettoeffekten är alltså avsevärt lägre.
Nu har ett förslag till förändring av flexjobbsreformen seglat upp i det danska folketinget och det innebär försämringar för flexjobbsanställda, menar Scleroseföreningens företrädare. De har protesterat mot det nya förslaget tillsammans med en rad andra danska organisationer.

Bygger anpassad svensk lösning

Kent Andersson i NHR:s styrelse tror på Flexjobbssystemet även för Sverige. Foto: Håkan SjunnessonNHR är en av de svenska organisationer som driver frågan om att införa flexjobb på den svenska arbetsmarknaden.
-Mycket spännande och fina möjligheter och det är bra att vi nu tar till oss de danska erfarenheterna och bygga upp en lösning för en svensk modell. Lite oroande att det finns krafter som vill revidera den danska reformen med flexjobb, säger NHR:s styrelseledamot Kent Andersson. Han representerade NHR under Köpenhamnsdagen tillsammans med NHR:s ordförande Kathleen Bengtsson-Hayward:

I Almedalen och på Neurodagen

-Det har varit jätteintressant och vi har mycket att ta med oss hem och fundera över. Nu ska vi sammanfatta allt vi hört och se hur vår modell av flexjobbsförslag i Sverige slutligen ska se ut. Det blir det förslag vi ska presentera under Almedalsveckan på Gotland i juli och även under Neurodagen i september.
-Nu finns det tyvärr planer i det danska folketinget att förändra den danska flexjobbsreformen till det sämre enligt våra danska kollegor och det är lite oroande. Om den slår igenom där, vad får det för konsekvenser för oss, frågar sig Kathleen Bengtsson-Hayward.

Käll förväntansfull till idén

Med i delegationen från Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, var också opinionsbildare Robin Zachari, undertecknad och förbundssekreterare Stefan Käll:
-Jag är positiv och förväntansfull till en svensk flexjobbsmodell! De här politikerna och tjänstemännen kommer att ordna så att vi får en bra flexjobbsmodell i Sverige.
-Det jag är lite bekymrad över är om det kommer ett regeringsförslag om ett så kallats superlönebidrag i Sverige. Det kan kullkasta idén om flexjobb, tror Stefan Käll.

Kan bli dyrt tror kommunalrådEtt av Malmös kommunalråd, miljöpartisten Lari Pitkä-Kangas:-Mycket information att ta in, men systemet verkar intressant. Det fina och positiva är att den som har ett flexjobb, får samma villkor som en vanligt anställd, alltså det blir inget undantag. Foto: Håkan Sjunnesson

Från Skåne fanns också personer med i den svenska studiebesöksdelegationen. Bland andra ett av Malmös kommunalråd, miljöpartisten Lari Pitkä-Kangas:
-Mycket information att ta in, men systemet verkar intressant. Det fina och positiva är att den som har ett flexjobb, får samma villkor som en vanligt anställd, alltså det blir inget undantag.
Flexjobbaren bedöms utifrån sin förmåga helt enkelt och det känns rätt. Om det då finns begränsningar för en person, efter sjukdom, så kan personen jobba mindre. Och då kompenseras arbetsgivaren med statliga medel för arbetstagaren, säger Lari Pitkä-Kangas. Men han är lite bekymrad:
-Orosmolnet är väl att kostnaden kan skjuta iväg, som det gjort i Danmark. Att det visar sig vara betydligt fler som får tillgång till flexjobb än de trott från början i reformen. Den danska statens kostnad är lika stor som de svenska lönebidragen och de är ändå tidsbegränsade på ett tydligt sätt, menar Lauri Pitkakangas, kommunalråd i Malmö.

Knepigt hitta arbetsgivare initialtRiksdagsledamoten Kerstin Nilsson. Foto: Håkan Sjunnesson

Även den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kerstin Nilsson är lite förhoppningsfullt frågande i nuläget:
-Det nuvarande danska flexjobbssystemet verkar bra men det finns ju funderingar om hur det nya systemet skulle fungera om det går igenom. Jag tror att vi skulle kunna få till ett bra system med flexjobb i Sverige, även om det kan vara lite svårt att hitta arbetsgivare som vill anställa till en början. Men det borde vara mer lockande för arbetsgivare, tycker jag, säger Kerstin Nilsson.

Håkan Sjunnesson

Här hittar du danska Scleroseforeningens webbplats>
På Mosedalsvej 15 i Köpenhamn finns Scleroseföreningens lokaler, där personer med MS kan få råd och stöd. Foto: Håkan Sjunnesson