Nu får Iréne ta med sig elmopeden igen!

  • Datum: 15-03-05, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: /www.unt.se, osthammarsnyheter.se

MS-sjuka Iréne Segersköld-LindénFOTO: LENA CARLBERG
Iréne Segersköld Lindén från Östhammar har med Neuroförbundets hjälp fått rätt till färdtjänst med specialfordon i förvaltningsrätten.

- Jag är nöjd över att förvaltningsrätten tog till sig av våra argument. Färdtjänsten för Iréne skulle ju bli meningslös om hon inte hade möjligheten att få med sig sin elmoped, säger Magnus Andersson, som är rättsombud på Neuroförbundet och har företrätt Iréne i förvaltningsrätten

Iréne har sedan många år multipel skleros och har pga detta svårigheter att förflytta sig utan sin elskoter. Hon har därför haft rätt till färdtjänst med specialfordon för att kunna få med sig sin elmoped på resorna. Iréne klarar av att gå högst 20-80 meter, och orkar inte förflytta sig på egen hand med manuell rullstol.

I april 2014 omprövades hennes färdtjänsttillstånd. Då ansåg Östhammars kommun att hon inte längre skulle få ha kvar sitt tillstånd till specialfordon. Iréne skulle enligt kommunen få nöja sig med vanlig taxi. Detta eftersom hon klarar av att kliva i och ur en taxi, och inte behöver sitta kvar i sin elskoter under själva resan. Kommunen höll med om Irénes behov av elskotern på resmålen, men hänvisade till förändrad rättspraxis som orsak till beslutet.

Iréne vände sig då till Neuroförbundet. Rättsombudet Magnus Anderson blev hennes ombud i överklagandet till Förvaltningsrätten.

- Jag menar att det enda rimliga för personer i Irenes situation är att de får ta med sig elskotern eller elrullstolen på resan. Vad skulle de annars med resan till? Ska de stappla bort till närmsta parkbänk och vänta på hemresan, undrar Magnus Andersson. Dessutom har vi stöd för den uppfattningen i ett antal domar i kammarrätterna. Man anser i dessa domar att man måste ta hänsyn till ett behov av hjälpmedel för att kunna stå och gå på resmålen, när elskotern inte kan transporteras med vanligt färdtjänstfordon.

Kommunen valde att inte överklaga förvaltningsrättens dom vidare till kammarrätten. Iréne Segersköld Lindén kommer nu inom kort att få tillstånd att kunna ta med sig sin elskoter på resorna igen.

Uppsala nya tidning, UNT http://www.unt.se/uppland/osthammar/nu-kan-hon-ta-elmoppen-igen-3619779.aspx

Om Neuroförbundets juridiska rådgivning av rättsombuden http://www.neuroforbundet.se/om/var-verksamhet/juridisk-radgivning/

Foto: unt.se och Lena Carlberg