Nu pressar vi regeringen i frågan om flexjobben!

  • Datum: 15-04-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Gör ditt jobb - Så jag kan göra mitt.! Neuroförbundet
Minns du regeringsförklaringen? Vi var väldigt många som gladdes åt att statsminister Stefan Löfven och den nya rödgröna regeringen äntligen lovade att driva igenom flexjobbsreformen. Nu – över sex månader senare – verkar det inte längre finnas några planer på att faktiskt driva igenom flexjobben.

Idag startar Neuroförbundets kampanj för att se till att regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar flexjobbsfrågan på allvar. Vi behöver din hjälp att dela med dig av dina erfarenheter. Klicka här för att svara på vår korta undersökning.

Så här sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen den 3 oktober 2014:

"Fas 3 avskaffas. Istället ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön och bra villkor samt goda utbildningsmöjligheter. För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb."

Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess. Vi tycker inte att det borde behövas någon vidare diskussion, regeringen har redan lovat att reformen ska genomföras. Nu är det dags att den blir verklighet.

För att tydligt kunna visa Ylva Johansson och de andra i regeringen, att den här reformen faktiskt behövs, behöver vi nu få in underlag från personer med neurologisk diagnos som själva skulle påverkas positivt av flexjobbsreformen. Tillsammans kan vi pressa regeringen till att sluta backa från införandet av flexjobb. Här behöver vi din hjälp. Ett första steg är att dela med dig av hur flexjobbsreformen skulle påverka ditt yrkes- och arbetsliv. Det tar bara några minuter – klicka här för att svara på vår enkät.