Neuroförbundets Bengt Olsson ny ordförande för Mobilitetscenter

  • Datum: 16-04-13, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Text & foto: Håkan Sjunnesson redaktör Neuroförbundet Media

Neuroförbundets vice ordförande Bengt Olsson är vald till ordförande för Mobilitetscenter, som jobbar med frågor om bilkörning med funktionsnedsättning.
-Det är en unik organisation som tagit sin plats i samhället och att få vara delaktig i detta arbete gör mig stolt.

Bengt Olsson i Neuroförbundets styrelse. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med unika resurser och stor kompetens i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning – bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. Verksamheten startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden och drevs de första åren som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.
Idag drivs Mobilitetscenter av en ekonomisk förening och är en fristående verksamhet som får uppdrag av sjukvård, habilitering och Försäkringskassan. Utredningarna utförs av legitimerade arbetsterapeuter med specialkompetens inom området. De bedömningsinstrument och metoder som används är vetenskapligt prövade.Foto: mobilitetscenter

Bengt Olsson, grattis till utnämningen att som ny ordförande leda Mobilitetscenter!
-Tack, jag känner mig stolt och full av tillförsikt. Det är en unik organisation som tagit sin plats i samhället och att vara delaktig i detta gör mig också glad.

Vad har du för målsättning med ordförandeuppdraget?
-Tillsammans med styrelse och personal fortsätta den fina utveckling som Mobilitetscenter, MC haft de senaste åren. Visa på den unika kompetens som MC har i Sverige.

Ny ordförande för Mobilitetscenter 2016 är Bengt Olsson i Neuroförbundets styrelse. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Varför tackade du ja till uppdraget som ordförande för Mobilitetscenter?
-Jag har suttit i styrelsen ett par år och sett hur väl Mobilitetscenter fungerar och tror att vi kan få fler intressenter att komma med i den ekonomiska förening som MC är.

Vilken roll kan mobilitetscenter spela de närmaste åren i samhällslivet?
-Med den unika kompetens som MC besitter, kommer vi att få en större roll i våra specialiteter; utredningar av lämplighet för körkort, utprovning av bilanpassning och träning i körsimulator

Har du några tankar om att förändra mobilitetscenters verksamhet?
-Nej inte för stunden.

Är det något mobilitetscenter gör idag som de inte borde fortsätta att göra?
-Nej, MC har en unik kunskap och kompetens i det man gör idag och detta ska man fortsätta med.

Är det något du ser saknas i mobilitetscenters verksamhet och uppdrag idag?
-Det skulle i så fall vara att sjukvårdshuvudmännen och Försäkringskassan har ett mer långsiktigt tänk, när det gäller planering av verksamhet och medel.

Foto: mobilitetscenter

Läs mer om Mobilitetscenter på deras webbplats> http://www.mobilitetscenter.se/

Läs mer om Neuroförbundets samhällsengagemang>