Över 85 procent kan prata öppet om ms på arbetsplatsen

  • Datum: 15-05-27, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: neuroforbundet.se

Neuroförbundets undersökning visar att över fyra av fem som lever med diagnosen
multipel skleros och arbetar, oftast vågar berätta om sin ms på arbetsplatsen. Samtidigt är det över 14 procent som inte vågar. Den främsta anledningen enligt 38 procent av svaren, är risken att förlora sitt arbete.

- Det är viktigt att människor med en neurologisk diagnos, som ms, kan prata öppet om det på arbetsplatsen. Ms är en partner för livet, en livslång diagnos, som ingen har valt. Utveckling av effektiva behandlingar inom hälso- och sjukvården har möjliggjort att ms i mindre grad påverkar människors möjlighet att arbeta, säger Marit Jenset generalsekreterare Neuroförbundet.

- När nu hälso- och sjukvården levererar effektiva behandlingar är det även dags att arbetsmarknaden gör detsamma. Tiden är mogen för en flexibel arbetsmarknad där fler kan fortsätta att bidra med sin kompetens. Tiden är mogen för Flexjobb, säger Marit Jenset generalsekreterare Neuroförbundet.

Inför internationella ms-dagen 27 maj, har Neuroförbundet, med stöd av läkemedelsföretaget Genzyme, genomfört en undersökning bland sina medlemmar om ms i arbetslivet. Över hälften av dem som svarade att de inte berättar om sin ms på arbetsplatsen anger risken att diskrimineras som skäl:

  • "Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig" 9,5 %
  • "Jag vill inte att folk ska prata bakom ryggen på mig om min sjukdom" 9,5 %
  • "Jag är rädd att förlora arbete på grund av min sjukdom" 38 %

- Fortfarande förekommer det en förlegad syn på arbetsmarknaden vad diagnosen ms innebär. Den behöver inte leda till att personer som drabbas får svåra funktionsnedsättningar. Med dagens bromsbehandlingar finns det hopp om att leva ett fungerande liv, därför måste omvärlden se ms på ett nytt sätt, säger Marit Jenset generalsekreterare för Neuroförbundet.