Rätt läkemedel & patientmedverkan avgör strokeförebyggande

  • Datum: 16-05-10, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Strokedagen 10 maj 2016: 30.000 i Sverige får en stroke i år. Många hade kunnat slippa det om fler med hjärtsjukdomen förmaksflimmer hade fått rätt diagnos och tillgång till effektiv strokeförebyggande behandling.
-Vi ser ökad patientmedverkan som avgörande för att uppnå Socialstyrelsens behandlingsmål, säger Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck.

Trots tydliga nationella mål, och en lagstadgad rätt för patienterna till medverka vid besluten om den egna vården, väljer många landsting och regioner fortfarande att begränsa behandlingsutbudet.
Enligt Socialstyrelsen är stroke den främsta påverkbara dödsorsaken i Sverige. En känd riskfaktor för att drabbas av stroke är hjärtsjukdomen förmaksflimmer. I dag finns effektiva blodförtunnande läkemedel att tillgå, som kan förebygga två av tre strokefall som har koppling till hjärtsjukdomen. Men långt ifrån alla patienter som befinner sig i riskzonen för stroke, behandlas med dessa läkemedel. Något som upprör Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck.

– Trots tydliga nationella riktlinjer från Socialstyrelsen om att behandla fler patienter med strokeförebyggande läkemedel försvåras den förebyggande vården vid förmaksflimmer av många landsting och regioner i dag. Vi ser ökad patientmedverkan som avgörande för att uppnå Socialstyrelsens behandlingsmål och vill därför särskilt lyfta denna fråga på årets internationella strokedag, säger Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet MediaTydliga riktlinjer följs ej

– Trots tydliga nationella riktlinjer från Socialstyrelsen om att behandla fler patienter med strokeförebyggande läkemedel försvåras den förebyggande vården vid förmaksflimmer av många landsting och regioner i dag. Vi ser ökad patientmedverkan som avgörande för att uppnå Socialstyrelsens behandlingsmål och vill därför särskilt lyfta denna fråga på årets internationella strokedag, säger Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck.

Socialstyrelsen har satt upp ett tydligt behandlingsmål om att minst 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer och övriga riskfaktorer för stroke bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. Myndigheten rekommenderar behandling med något av de fyra blodförtunnande läkemedel som alla anses vara likvärdiga när det gäller strokeskydd och som även bedöms som kostnadseffektiva. Ett flertal landsting och regioner har dock valt att begränsa behandlingsutbudet lokalt.

Strokedagen 10 maj: 3000 svenskar en stroke i år och många hade kunnat slippa om fler med hjärtsjukdomen förmaksflimmer hade fått rätt diagnos och tillgång till effektiv strokeförebyggande behandling.-Vi ser ökad patientmedverkan som avgörande för att uppnå Socialstyrelsens behandlingsmål, säger Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck. Genrebild hjärna Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet MediaNy patientlag efterlevs inte

För drygt ett år sedan trädde en ny patientlag i kraft som syftar till att stärka och tydliggöra de krav som patienterna kan ställa på vården. Lagen slår bland annat fast att patienten tillsammans med förskrivaren ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ, i de fall det finns flera behandlings-alternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och om det med hänsyn till sjukdomen och kostnaden för preparatet framstår som befogat.

Neuroförbundets undersökning visar brister

Neuroförbundets egen undersökning visar dock att få patienter blir informerade om lagen och får möjlighet att välja behandling.
– En förutsättning för att alla patienter med förmaksflimmer ska kunna utnyttja sitt patientinflytande, oavsett var i landet de bor, är att sjukvården i alla landsting/regioner väljer att följa Socialstyrelsens rekommendation och informerar patienterna om dessa behandlingar på ett sätt så att varje enskild patient kan ta till sig informationen, säger Lise Lidbäck och fortsätter:
-Först då kan varje patient tillsammans med sin läkare komma fram till den bästa behandlingen för just honom eller henne.

/ redaktionen Håkan Sjunnesson

Läs mer om den neurologiska diagnosen stroke i Neuroguiden>

Bli medlem i Neuroförbundet och stöd den neurologiska forskningen om stroke>

-

Läs dagens nyhet om stroke i Dagens Nyheter>

Färre återfall i stroke bland yngre patienter

Risken för återfall i stroke har halverats hos personer yngre än 55 år under de senaste 20 åren, visar en svensk studie. Samtidigt ökar andelen som får en stroke bland yngre i befolkningen.
– Det är en utmaning för forskningen att försöka förhindra stroke, säger professor Annika Rosengren.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/farre-aterfall-i-stroke-bland-yngre-patienter/