Polyneuropati - hör Neuropodden om störning på långa nervtrådar

  • Datum: 17-12-07, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Håkan Sjunnesson / Redaktör NeuroMedia & Neuropodden

Var 20:e person över 60 år har polyneuropati. Kristin Samuelsson är en av de få svenska neurologer som fördjupat sig forskningsmässigt i denna vanliga neurologiska diagnos. Parallellt med att hon är läkare på neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset är hon i färd med att författa en avhandling i ämnet. Hör Neuropoddintervjun med henne!

I Reflex Magasin nummer 6-2017 finns en lång intervju med neurologen Kristin Samuelsson som forskar om den neurologiska diagnosen polyneuropati.
Polyneuropati är namnet på den neurologiska diagnos som innebär en diffus funktionsnedsättning i änden på de många långa perifera nervtrådarna, som går mellan ryggmärgen och fötter respektive händer (poly = många). Ändarna på de många och långa nervtrådarna befinner sig längst ifrån cellkroppen i eller strax utanför ryggmärgen och känselbortfall i händer och fötter är några av de typiska symtomen vid polyneuropati. I vissa patienter påverkas också nervtrådar till inre organ med diffusa symtom.
Enligt neurologen och forskaren Kristin Samuelsson är diabetesorsakad neuropati den vanligaste formen av polyneuropati, men andra sjukdomar kan också vara orsak. Idiopatisk polyneuropati, där orsaken är okänd, är vanlig. Övriga varianter av diagnosen är olika ärftliga former av polyneuropatier, inflammatorisk polyneuropati och toxisk neuropati efter till exempel en cytostatikabehandling.

Viktig elundersökning
För att ställa diagnosen bör patienten remitteras till en neurofysiologisk enhet och genomgå en elektroneurografi. Där stimuleras nervtrådarna elektriskt och avslöjar den typiska funktionsnedsättningen i känsel- och muskelnerver. Undersökningen ger också svar om det är själva axonet, nervtråden som är påverkad eller myelinet, det skyddande fettskiktet runt nervtråden.
-Polyneuropati är ett vanligt tillstånd, enligt neurologen Kristin Samuelsson. Amerikanska studier visar att 1,5 procent av befolkningen generellt har diagnosen och för personer äldre än 60 år är det drygt 5 procent som har polyneuropati, alltså en av 20 personer.

Handsk- och strumpformad bild
De generella inledande symtomen vid polyneuropati är ofta känselbortfall och/eller överkänslighet och brännande stickningar i under fötterna och för en hel del patienter liknande symtom i händerna.
-Man brukar kalla den klassiska symtombilden för "strump- och handskformad". Förr sa man att det handlar om att nervtrådarna åldras för tidigt, en slags neurodegenerativ process och det kan nog ligga någonting i det, säger neurologen Kristin Samuelsson....

Redaktör Håkan Sjunnesson

Bli medlem i Neuroförbundet och läs resten av artikeln om polyneuropati i senaste Reflex Magasin nr 6-2017 på webben>

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om och också att leva med>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård och rätten till personlig assistans för alla som behöver den>

Neurologen Kristin Samuelsson forskar om Polyneuropati. Bilden är ett montage och i bakgrunden syns de riktiga långa nervtrådarna i en människa som donerat sin kropp till forskningen och till utställningen The Body Worlds. Foto & montage: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Neurologen Kristin Samuelsson forskar om Polyneuropati. Bilden är ett montage och i bakgrunden syns de riktiga långa nervtrådarna i en människa som donerat sin kropp till forskningen och till utställningen The Body Worlds. Foto & montage: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia